Gorące tematy

Skarbnica wiedzy Info Porady prawne - forum

Ostatnio widziano: zalogowanych: 0, niezalogowanych: 39

Lista forów Nawigacja

Dlaczego warto się zalogować?

- możesz tworzyć wątki i pisać posty na forum
- masz osobisty filtr kącików na forum
- masz dostęp do wielu narzędzi portalu AutoCentrum.pl

Sklep: Opony

odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu - jakie kwity do tego potrzebne...

yorey pokaż post 19.11.2012 07:32 nowy (ostatnia aktualizacja 19.11.2012 07:32)
odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu - jakie kwity do tego potrzebne są?
W sensie jaki papier trzeba pokazać w sądzie by otrzymać godziwe świadczenie? Analogicznie - czy do przytulenia kasy za dojazd trzeba pokazać bilet pekaesu?
pokaż post
SlawekM pokaż post 27.11.2012 20:27 nowy (ostatnia aktualizacja 27.11.2012 20:28)
ja musiałem mieć zaświadczenie od kadrowej i kwity za przejazd
pokaż post
Renata Konteksta
pokaż post
Groszek pokaż post 19.11.2012 22:43 nowy (ostatnia aktualizacja 19.11.2012 22:43)
uuu ze skarbu panstwa bedziesz chcial wyludzic...
pokaż post
rav13 pokaż post 19.11.2012 22:41 nowy (ostatnia aktualizacja 19.11.2012 22:41)
składasz wniosek w biurze podawczym w sądzie
oczywiście po rozprawie. Zwrot za dojazd należy Ci się za najtańszy środek transportu w 2 klasie (czyli PKS lub PKP). Biletów nie musisz zywkle załączać (piszesz tylko oświadczenie, choć mogą zażądać 1 bilet na dojazd i wypłacają jego dwukrotność). Za utracony zarobek dostaniesz jeśli na odrębnej rozprawie przychyli się do wniosku sędzia - utrata zarobku zostanie należycie uzasadniona, np. akordowy system pracy( w rzeczywistości w nalepszym wypadku zobaczysz ryczałtowy zwrot).
pokaż post
Golson pokaż post 19.11.2012 22:52 nowy (ostatnia aktualizacja 19.11.2012 22:52)
moze zlozyc oswiadczenie, ze wlasnym samochodem przyjechal...
wtedy licza z kilometrowki - zazwyczaj bardziej sie oplaca
pokaż post
rav13 pokaż post 20.11.2012 11:00 nowy (ostatnia aktualizacja 20.11.2012 11:00)
złożyć oświadczenie może, nie oznacza to jednak, że zostanie uwzględnione
byłoby bezapelacyjnie gdyby np. nie było połączenia komunikacją publiczną w wynaczonym terminie, lub byłby np. inwalidą.
pokaż post
Golson pokaż post 20.11.2012 20:55 nowy (ostatnia aktualizacja 20.11.2012 20:56)
dobra, doczytalem...
USTAWA
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2))
po art. 618 dodaje się art. 618a–618l w brzmieniu:
„Art. 618a. § 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania
czynności postępowania na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze
w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub
innym odpowiednim środkiem transportu.

§ 2. Górną granicę należności, o których mowa w § 1, stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju.
§ 3. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu
wykonywania czynności postępowania.
§ 4. Wysokość kosztów, o których mowa w § 1 i 3, świadek powinien należycie wykazać.
Art. 618b. § 1. Świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na
wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze.
§ 2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania
przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka
pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących
przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
§ 3. Górną granicę należności, o których mowa w § 2, stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.
§ 4. Utratę zarobku lub dochodu, o których mowa w § 1, oraz ich wysokość świadek powinien należycie wykazać.
Art. 618c. § 1. Prawo do żądania należności przewidzianych w art. 618a i art. 618b służy osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby nie została przesłuchana.
§ 2. W przypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania należności przewidzianych w art. 618a i art. 618b
zostanie wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznaje się jej te należności tylko raz.
§ 3. Świadkowi, który zgłosił się bez wezwania sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, należności przewidziane w art. 618a i art. 618b mogą być przyznane tylko wtedy, gdy został przesłuchany.
Art. 618d. Przepisy art. 618a–618c stosuje się odpowiednio do osoby towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze bez opieki tej osoby.
Art. 618e. Przepisów art. 618a–618c nie stosuje się do świadka zatrudnionego w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem. W tym przypadku świadkowi służy prawo do należności na zasadach określonych w przepisach regulujących wysokość i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
pokaż post
Golson pokaż post 20.11.2012 20:48 nowy (ostatnia aktualizacja 20.11.2012 20:49)
nie wiem jak to jest, mnie tam jak zawezwali jako swiadka kilka lat temu...
zapytali grzecznie czym przyjechalem i nastepnie o pojemnosc auta malo tego druga osoba z tej samej miejscowosci powiedziala, ze autobusem wiec poprosili o okazanie biletu nie sadze aby ktokolwiek lekka reka wyplacil mi ~300pln za dojazd majac doskonala swiadomosc, ze moglem otrzymac jedynie ~90 gdyby mieli ku temu jakiekolwiek mozliwosci
pokaż post
Jeff pokaż post 19.11.2012 08:20 nowy (ostatnia aktualizacja 19.11.2012 08:20)
musisz sąd do sądu podać o odszkodowanie
siem jakiś ryczałt należy za dojazd 2 klasa pospiesznym pekaesem czy cos tam i więcej ni ma. Chyba że wina sądu to patrz temat
pokaż post
Olo pokaż post 19.11.2012 07:41 nowy (ostatnia aktualizacja 19.11.2012 07:41)
Akcje Amber Gold