Aktualności

VIN - Numer identyfikacyjny pojazdu

 • 2005-07-24 00:00:00 Autor: Krzysztof Przybysz

 • System znakowania pojazdów zgodnie z międzynarodowym standardem ISO w praktyce funkcjonuje od lat 80-tych XX wieku, kiedy to został zaakceptowany przez olbrzymią większość państw i przyjęty do stosowania przez czołowych producentów pojazdów drogowych.
 • Ma on zastosowanie do pojazdów silnikowych, przyczep, motocykli i motorowerów. Numer identyfikacyjny VIN jednoznacznie identyfikuje każdy pojazd wyprodukowany na świecie w okresie trzydziestu lat. Producent jest odpowiedzialny za jednoznaczność VIN.

  Symbol VIN pochodzi z języka angielskiego - Vehicle (V) Identification (l) Number (N). Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest kombinacją znaków nadanych przez producenta w celu identyfikacji pojazdu w skali światowej. VIN składa się z 17 znaków podzielonych na 3 człony:

  WMI - człon określający światowy kod identyfikujący producenta.
  Kody WMI - przyznawane są przez Narodową Organizację (w Polsce przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji), a rejestrowane i sprawdzane przez działającą z upoważnienia ISO organizację: S.A.E. Society of Automotive Engineers, Inc; 400 Commonwealth Drive, Warrendale Pa. 15096 – USA.
  przeczytaj więcej o WMI

  VDS - człon określający ogólne cechy pojazdu (samochodu), składający się z sześciu znaków. Sposób kodowania i kolejność znaków w tym członie zależą od producenta.
  przeczytaj więcej o VDS

  VIS - człon identyfikujący pojazd (samochód). Stanowi on kombinację znaków ustalonych przez producenta dla odróżnienia jednego pojazdu od drugiego. Pierwszy znak tego członu jest przeznaczony dla oznaczenia roku produkcji lub roku modelu pojazdu. Drugi znak tego członu może być przeznaczony dla oznaczenia zakładu montującego pojazd. Dalsze znaki są przeznaczone na numer seryjny. Numer ten w połączeniu z VDS daje jednoznaczne oznaczenie wszystkich pojazdów produkowanych przez każdego producenta przez okres 30 lat.
  przeczytaj więcej o VIS

  Producent - osoba, firma lub korporacja, która ponosi odpowiedzialność za kompletny pojazd, stanowiący jednostkę gotową do jazdy. Każdy producent jest odpowiedzialny za jednoznaczność VIN.

  Sposób pisania VIN
  W dokumentacji numer VIN powinien być napisany w jednej linii bez pustych miejsc. Na pojeździe lub na tabliczce znamionowej VIN powinien być podany albo w jednej, albo w dwóch liniach, bez wolnych miejsc, przy czym żaden człon nie może być podzielony. Dla zabezpieczenia się przed możliwością ingerencji, wybity VIN może być ograniczany dodatkowymi znakami. Na przykład: Fiat i Ford robią to pięcioramiennymi gwiazdkami Opel gwiazdką czteroramienną, Mercedes, Renault, Peugeot jako ograniczniki stosują swoje znaki firmowe.

  Miejsce umieszczenia numeru VIN
  VIN powinien być umieszczony po prawej stronie pojazdu i jeżeli jest to możliwe, w przedniej jego połowie lub w przypadku ułatwienia jego czytelności z zewnątrz. Powinien być umieszczony w pobliżu słupka szyby przedniej od strony kierowcy. W praktyce bywa z tym bardzo różnie. Postaramy się w dalszej części przedstawić wykaz miejsc najbardziej typowych dla umieszczania oznakowań identyfikacyjnych VIN.

  Dozwolone są dwa sposoby znakowania numerem VIN:

  • poprzez umieszczenie bezpośrednio na ramie, na nadwoziu samonośnym albo na części nadwozia nie dającej się łatwo wymieniać lub usuwać,
  • przez umieszczenie oznakowania na oddzielnej płytce trwale przymocowanej do pojazdu.

  Producent może na własne życzenie stosować oba powyższe sposoby podawania VIN na jednym pojeździe.

  W treści oznakowania VIN mogą być użyte tylko następujące cyfry arabskie i litery alfabetu łacińskiego:

  1234567890
  ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ
  (litery l, O i Q nie powinny być używane)


  Tabela: Budowa członów VIN
 • Krzysztof Przybysz