Gorące tematy

Nauka Jazdy dla Osób Niepełnosprawnych

NAUKA JAZDY

Często osoby niepełnosprawne skarżą się, że mają problem ze znalezieniem Ośrodka Szkolenia Kierowców (OSK), który byłby w stanie podjąć się nauki jazdy osoby niepełnosprawnej, z dysfunkcją narządów ruchu, często poruszającej się na wózku. Poza tym nie wszyscy zainteresowani wiedzą na jakich zasadach się to odbywa, gdyż zdarza się, że potrzeba taka powstaje nagle. Bywa, że dotychczasowemu przeciwnikowi motoryzacji samochód musi zastąpić nogi.

Dlatego podajemy użyteczne informacje przydatne przyszłym kierowcom:

 • Adresy OSK - Ośrodki Szkolenia Kierowców przyjazne osobom niepełnosprawnym
 • Dokumenty, egzaminy - dokumenty niezbędne przy zapisywaniu na kurs, informacje o tym: jak zapisać się na egzamin oraz gdzie i jak odebrać wymarzone prawo jazdy
Ten samochód został przystosowany dla ON przez firmę "Autopol-Serwis".

OGRANICZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w korzystaniu z uprawnień wynikających z posiadania prawa jazdy.


Dostosowanie naszego prawa do wymogów unijnych zaowocowało wydaniem:

"Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami."

(Dz. U. Nr 150 z 24 grudnia 2001 r., poz. 1679) które weszło w życie z dniem 01.01.2002 r.


Dokument na ten jest dość kontrowersyjnym i pomimo swej wagi (rozporządzenie ministra) jednak budzi mieszane uczucia, od rozpaczy do śmiechu włącznie. No bo rozpacz ogarnia jak się chce go zrozumieć, a śmiech jak się słucha wyjaśnień (z pracownikami ministerstwa włącznie) o co w nim chodzi. Przyczyna takiego stanu rzeczy leży prawdopodobnie w zaangażowaniu do jego tworzenia tłumacza, który nie zna języka technicznego a oprócz tego niektóre idiomy z oryginalnego tekstu przetłumaczył w sposób dosłowny.
No a na koniec nikt nie zadał sobie trudu aby sprawdzić poprawność tekstu i stąd są w nim takie rodzynki jak np.: "wypiętrzona podłoga" czy "regulowane sterowanie hamulca postojowego".
Jednak dokument wszedł w życie i obowiązuje, dlatego pozwolę sobie przytoczyć poniżej jego część, dotyczącą właśnie ograniczeń w korzystaniu z uprawnień wynikających z posiadania "Prawa Jazdy" w stosunku do ON. Zgodnie z obowiązującym wzorem krajowego "Prawa Jazdy", jest na nim kilkanaście punktów przy których są wpisane odpowiednie dane. Punkt 1 to nazwisko a punkt 3, to np. data i miejsce urodzenia posiadacza "Prawa Jazdy". Dochodzimy w ten sposób do sławetnego punktu 12, pod którym to ukryte są OGRANICZENIA.

W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe.

Wszystkich, których interesują te nieszczęsne ograniczenia zapraszam do serwisu:

www.on-prawojazdy.pl >>

PRAWKO po nowemu!

Od 10 stycznia 2006 r. kandydaci na kierowców zdają egzamin na prawo jazdy według nowych zasad. Ministrowie Infrastruktury, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisali rozporządzenie "w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów".

Firma "AUTOPOL-SERWIS" wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu klientów przystosowuje również samochody do nauki jazdy. W ramach takiej adaptacji oferujemy:

 • dodatkowe pedały na linki
 • dodatkowe pedały na linki + pedał gazu
 • dodatkowe pedały na drążki (Punto, Panda)

Możliwość negocjacji cen
Oferta specjalna dla zainteresowanych: zestawy do samochodów zachodnich

WORD w Toruniu przykład godny naśladowania.


WORD w Toruniu dotrzymuje słowa !

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim województwa WORD dokonał zakupu odpowiedniego samochodu celem przystosowania go do szkolenia Osób Niepełnosprawnych. Zakupiono samochód CHEVROLET - Aveo z automatyczną skrzynią biegów. Samochód został wyposażony w osprzęt umożliwiający naukę jazdy oraz przeprowadzenie egzaminu. Oprócz tego zamontowano w nim wyposażenie umożliwiające korzystanie z tego samochodu przez osoby niepełnosprawne. Ponieważ samochód ma służyć do szkolenia kierowców z pośród grupy Osób Niepełnosprawnych z terenu województwa, musiał zostać przystosowany tak, aby osoby z różnymi dysfunkcjami narządów ruchu mogły się na nim szkolić. Częściowo wymóg ten spełnia opcja fabryczna - automatyczna skrzynia biegów. Jednak kierownictwo ośrodka pomyślało o większej uniwersalności samochodu.

Po konsultacjach, w wyniku porozumienia z zakładem "Autopol-Serwis" i w oparciu o ofertę firmy, samochód został wyposażony w urządzenia pozwalające na jego prowadzenie przez osoby z dysfunkcją lub po amputacji kończyn dolnych, jak również kończyny górnej. Na początku grudnia 2005 roku, zakład "Autopol-Serwis" zamontował w samochodzie urządzenie RGH - II pozwalające na ręczne sterowanie gazem i hamulcem zasadniczym, przemienny pedał gazu umieszczany (zamiennie)po lewej stronie i pozwalający na jego obsługę lewą nogą oraz urządzenie firmy "Guidosimplex" do zdalnego sterowania funkcjami pomocniczymi: kierunkowskazy, światła i sygnał dźwiękowy. Urządzenie umieszczone w pobliżu kierownicy umożliwia włączanie poszczególnych funkcji bez odrywania ręki od kierownicy. Adaptacja samochodu została dokonana w taki sposób, że poszczególne urządzenia nie kolidują ze sobą i nie ma potrzeby ich demontażu jeśli z samochodu korzystają osoby o różnym stopniu dysfunkcji narządów ruchu lub osoby sprawne fizycznie, korzystające wyłącznie z wyposażenia fabrycznego.

Inicjatywa toruńskiego WORDU jest bardzo innowacyjna i godna naśladowania. Nie ogranicza się ona do egzaminowania ON. Trzeba przecież niepełnosprawnych kierowców wyszkolić. WORD z Torunia zamierza użyczać samochód tym OSK, które zgłoszą takie zapotrzebowanie a nie posiadają odpowiedniego samochodu. Po zakończeniu szkolenia Osoba Niepełnosprawna będzie miała możliwość zdawania egzaminu na samochodzie, na którym się szkoliła a więc dobrze go poznała.

Inicjatywa godna polecenia. Może inni pójdą w ich ślady...

Na stronie www.autopol-serwis.pl można zobaczyć zdjęcia samochodu z nowym wyposażeniem.

Zapraszam.

Wypadek drogowy.

10 przykazań znają na pamięć prawie wszyscy, a 11...??? Pamiętaj o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, po pierwsze sam nie możesz stworzyć stanu zagrożenia dla siebie!!!

 1. Zaparkuj przed miejscem zdarzenia celem zabezpieczenia miejsca i kierując koła w stronę pobocza, włącz światła awaryjne.
 2. Nocą załóż na siebie coś jasnego lub przyczep sobie jakiś materiał odblaskowy i używaj latarki. Stosuj ogólne zasady bezpieczeństwa.
 3. Wyślij świadków wypadku, aby ostrzegali nadjeżdżających kierowców oraz powiadomili policję, pogotowie ratunkowe.
 4. Ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła w odpowiedniej odległości (wg kodeksu ruchu drogowego) od miejsca wypadku z obu stron.
 5. Wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz, odłącz akumulator. Zamknij dopływ paliwa w pojazdach z silnikiem Diesla i w motocyklach.
 6. Ustaw pojazdy w stabilnym położeniu. Jeśli samochód stoi normalnie, zaciągnij hamulec ręczny, włącz bieg lub zablokuj koła, spróbuj zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się.
 7. Rozejrzyj się, czy istnieją fizyczne zagrożenia. Czy ktoś pali papierosa? Czy w najbliższym otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek? Czy została zerwana napowietrzna linia energetyczna? Czy w pobliżu jest rozlane paliwo?
 8. W wyniku zderzenia dochodzi do różnych obrażeń u kierowcy i pasażerów. Szybko oceń stan poszkodowanych. Pomoc medyczną wzywaj dopiero gdy jesteś w stanie podać podstawowe informacje na temat poszkodowanych. Z samochodu wyciągaj ich tylko w niżej wymienionych sytuacjach:
  • kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu,
  • kiedy istnieje niebezpieczeństwo najechania na uszkodzony pojazd przez inny pojazd,
  • kiedy potrzebna jest reanimacja poszkodowanego.
 9. Zajmij się w pierwszej kolejności tymi, których życie jest zagrożone. Przeszukaj teren, żeby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku, lub które same oddaliły się (szok powypadkowy).
 10. Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąpić do reanimacji i opatrzyć obrażenia zagrażające życiu lub wyglądające niebezpiecznie. Jeśli to możliwe, zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji (wyjątek - reanimacja).
 11. Wstępnie zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie kręgów szyjnych. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary, tak aby mogła ona swobodnie oddychać. W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych aż do nadejścia specjalistycznej pomocy

Ciekaw jestem czy ktoś z Państwa znał je na pamięć?

poprzednia strona do góry strony