Gorące tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

formalnosci przy rejstracji auta z francji

 • pbrud
 • chce kupic od handlarza auto z francji. niestety nie wiem jaki papiery powinienem od niego dostac zeby nie miec problemow z rejestracja i zeby sie nie okazalo ze jeszcze jakies naleznosci nie sa uregulowane. handlarz twierdzi, ze samochod jest juz po przegladzie technicznym, ale jest na francuskich numerach(?). jutro auto bedzie clone. czy samochod nie powinien byc na tablicach celnych? bajlepiej by bylo jakby ktos mi opisal krok po kroku jak wyglada procedura rejstracji takiego auta, jakie sa oplaty, jakie papiery i na co zwrocic uwage, bo podobno z francji dostaje sie inne papiery niz z niemiec:-(

 • KRP Marcin Milczarek
 • Jeżeli zamierza Pan sprowadzić samochód z Francji, czyli z państwa należącego do Unii Europejskiej to można zastosować obniżoną stawkę celną, ale pod pewnymi warunkami. Z protokołu IV, do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między RP a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (Dz.U.1994.11.38) wynika, że produkty pochodzące ze Wspólnoty korzystają z postanowień umowy, czyli w Pana wypadku obniżonej stawki celnej pod warunkiem przedłożenia organom celnym:

  (a) świadectwa przewozowego EUR.1, które określa miejsce pochodzenia produktu;
  (b) bądź też deklaracji złożonej przez eksportera na fakturze, która również umożliwia miejsce identyfikacji produktu.
  Dodatkowo musi się Pan liczyć z poniesieniem dodatkowych kosztów, związanych z obowiązkiem opłacenia podatku akcyzy 6 % oraz VAT 22 %.

  Jeżeli dokona Pan zakupu pojazdu za granicą i będzie Pan zainteresowany wprowadzeniem go na polski obszar celny to powinien Pan dokonać następujących czynności:
  1) Na podstawie Art. 60. § 1 kodeksu celnego każdy towar, który ma być objęty procedura celną powinien zostać zgłoszony do tej procedury. W związku z tym powinien Pan dokonać zgłoszenia celnego w formie pisemnej na formularzu SAD, co wynika z art. 62 § 1. kodeksu celnego w związku z § 6. 1. rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz.U.1999.104.1193 ). Formularz SAD jest to Jednolity Dokument Administracyjny, który służy do zgłoszenia celnego towarów. Do zgłoszenia celnego w formie pisemnej powinien Pan dołączyć stosowne dokumenty, m. in. umowę kupna sprzedaży samochodu od obcokrajowca..
  2) W momencie dokonania zgłoszenia celnego możemy mówić o powstaniu długu celnego, czyli o zobowiązaniu polegającym na obowiązku uiszczenia należności celnych przywozowych. Organ celny ma prawo do zażądania złożenia przez Pana zabezpieczenia w celu zagwarantowania pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego. Pan jako dłużnik zobowiązany byłby do złożenia tego typu zabezpieczenia.( 195 § 1 kodeksu celnego).Dług celny obejmuje w tym wypadku cło i należności podatkowe. Zabezpieczenie może zostać dokonane między innymi w formie depozytu w gotówce.
  3) W następnej kolejności powinien Pan się udać do Urzędu Celnego właściwego dla Pana miejsca zamieszkania. W Urzędzie Celnym zostanie obliczona kwota należności wynikająca z długu celnego. Jednocześnie zostanie Panu podany termin w którym powinna zostać uiszczona kwota należności. Dług celny wygaśnie z momentem dokonania pełnej płatności ( art. 244 kodeksu celnego).
  4) Aby mógł się Pan posługiwać pojazdem na terenie Polski, powinien on zostać dopuszczony do obrotu. Z art. 84 kodeksu celnego wynika, że dopuszczenie do obrotu następuje po spełnieniu wszystkich wymogów określonych przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. Dopuszczenie do obrotu oznacza nadanie towarowi niekrajowemu status celny towaru krajowego. Z powyższego wynika, że będzie miał Pan obowiązek przeprowadzić badania techniczne pojazdu w stacji diagnostycznej.
  5) Jeżeli pojazd po przeprowadzonych badaniach zostanie dopuszczony do ruchu to Urząd Celny powinien wydać decyzję o dopuszczeniu do obrotu, o ile opłacił Pan wszystkie należności związane z długiem celnym.

  Z powyższego wynika, że w pierwszej kolejności powinien Pan wraz z cudzoziemcem przeprowadzić badanie techniczne pojazdu, na podstawie którego pojazd będzie dopuszczony do ruchu. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że stacje diagnostyczne nie chcą przeprowadzać badań diagnostycznych pojazdów, zarejestrowanych na cudzoziemców!

  Jeżeli spełni Pan wszystkie powyższe warunki to Urząd Celny zmieni przeznaczenie celne, co wiąże się z objęciem inna procedurą celną. W następnej kolejności zostanie obliczone cło, po którego uiszczeniu można uznać że sprowadzony pojazd jest towarem krajowym.

  W kraju procedura wygląda następująco :
  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
  w § 3. 1.ww. Rozporządzenia czytamy, że w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, jego właściciel dołącza do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, następujące dokumenty:
  1) dowód własności pojazdu,
  2) dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą,
  3) dowód odprawy celnej przywozowej,
  4) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, którego wzór określają przepisy w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych, zwanym dalej „dokumentem identyfikacyjnym
  Należy pamiętać, że dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  Zgodnie z Rozporządzeniem dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
  1) umowa sprzedaży,
  2) umowa zamiany,
  3) umowa darowizny,
  4) umowa dożywocia,
  5) faktura VAT lub rachunek uproszczony,
  6) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności