Gorące tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

Mienie przesiedlencze

 • bednargl
 • Mam pytanie jakie dokumenty i formalnosci powinienem dopelnic aby moc sprowadzic auto z USA na mienie przesiedlencze
  z gory serdecznie dziekuje
  Z powazaniem
  Grzegorz Bednarski

 • bednargl
 • dokladnie chodzi mi o to ze to moj wujek chce sprowadzic auto do Polski zeby miec czym jezdzic jak przyjezdza z wizyta, i czy ja moglbym tez nim jezdzic w kraju czy potrzebuje jakies upowaznienie do prowadzenia tego auta? i jaki okres musi minac bym mogl zarejestrowac auto na siebie bez placenia cla?

 • KRP Marcin Milczarek
 • W dniu 22 grudnia 2000 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.2001.12.92), której punkt 57 skreślił obowiązujący do dnia 31 grudnia 2001 r. art. 190 kodeksu celnego, który regulował kwestię operacji uprzywilejowanych. Z dniem wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy, skreślony art. 190 został zastąpiony przez dział I tytułu VI, dotyczącego operacji uprzywilejowanych.
  Zgodnie z nowymi przepisami zwolnienie od cła stosuje się do towarów obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub procedurą wywozu. Art. 84.kodeksu celnego za dopuszczenie do obrotu uznaje nadanie towarowi niekrajowemu statusu celnego towaru krajowego, które to następuje po spełnieniu wszystkich wymogów określonych prawem, w szczególności po zastosowaniu przepisów dotyczących należności celnych przywozowych.
  Pański wujek może ubiegać o zwolnienie od cła jedynie na wniosek, który powinien zostać przedstawiony organom celnym najpóźniej w chwili składania zgłoszenia celnego. Zgodnie z art. 190 [2] pkt. 2 kodeksu celnego za prywatny środek transportu - uważa się mechaniczny pojazd drogowy oraz przyczepę do niego, kempingową przyczepę mieszkalną, łódź, samolot i rower, służący do użytku osobistego i nieprzeznaczony do odpłatnego przewozu osób lub do odpłatnego bądź nieodpłatnego transportu towarów w celach handlowych lub do działalności gospodarczej. Z powyższego wynika, że samochód sprowadzony przez pańskiego wujka nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
  Pański wujek może się ubiegać o zwolnienie od cła od sprowadzanego samochodu jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  a) samochód jest rzeczą osobistego użytku osoby fizycznej, przybywającej na polski obszar celny lub powracającej z czasowego pobytu za granicą;
  b) rzeczy służyły osobistemu użytkowi tej osoby w miejscu poprzedniego pobytu za granicą, z tym że prywatne środki transportu musiały służyć takiemu użytkowi przez okres co najmniej 6 miesięcy przed datą zakończenia pobytu za granicą, chyba że prawo kraju poprzedniego pobytu ogranicza możliwość rejestracji prywatnych środków transportu bądź wprowadza warunki konstrukcyjne lub techniczne znacząco różniące się od obowiązujących w Polsce,
  c) rzeczy będą przeznaczone w kraju do takiego samego celu, w jakim były używane za granicą,
  d) osoba fizyczna przebywała poza polskim obszarem celnym za zgodą władz kraju pobytu przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu,
  e) od daty ostatniego zgłoszenia celnego zwalniającego od cła towary na podstawie niniejszego artykułu minęło co najmniej 36 miesięcy.

  Jeżeli zostaną spełnione warunki a) – e) to samochód pańskiego wujka sprowadzony z zagranicy jako mienie przesiedleńcze będzie zwolniony od cła, pod warunkiem jego nieodstępowania przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu. Z powyższego wynika, że może Pan nabyć auto od swojego wujka bez obowiązku dokonywania opłat celnych po upływie 1 roku od dnia objęcia procedurą celną. Jeżeli jednak samochód pańskiego wujka będzie sprzedany, wynajęty, wydzierżawiony albo odstąpiony w inny sposób odpłatnie bądź nieodpłatnie przed upływem roku to niezbędne jest uprzednie pisemne poinformowanie o tym organu celnego. Tego typu zdarzenie powoduje powstanie długu celnego według stanu i wartości celnej towaru w dniu odstąpienia oraz według stawek celnych obowiązujących w tym dniu. Oznacza to, że przed upływem roku nie będzie miał Pan możliwości legalnego poruszania się autem sprowadzonym przez wujka bez obowiązku dokonywania opłat celnych.
  Samochód pańskiego wujka może być zwolniony z obowiązku dokonywania opłat celnych przed dniem zakończenia pobytu za granicą jeżeli wujek zobowiąże się do przesiedlenia do kraju przed upływem 6 miesięcy od dnia przedstawienie organowi celnemu takiego zobowiązania i jeżeli zostanie złożone zabezpieczenie w celu pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego.
  Kwestia dokumentów, które powinien Pański wujek złożyć, jeżeli zamierza na stałe wrócić do Polski określił Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, w drodze rozporządzenia (Dz. U. 97 nr 156 poz. 1023) .
  Z tego co Pan napisał wynika, że wujek nie zamierza osiedlić się na stałe w Polsce, w związku z czym nie może sprowadzić samochodu jako mienie przesiedleńcze. • bednargl
 • czyli nie ma szans na sprowadzenie tego autan jako mienie przesiedlencze?
  aktualnie jest zameldowany na stale u mnie czy to nie oznacza ze wrocil do kraju na stale?
  a wyjezdza w interesach za granice
  czy w ten sposob auto moze byc objete mieniem przesiedlenczym?
  a co do poruszania sie samochodem przezemnie przed uplywem roku; czy jest to jakos odnotowane w dowodzie rejestracyjnym z enikt procz niego nie moze prowadzic tego auta?
  jeszcze jedno pytanko
  co do zarejstrowania auta za granica czy to jest obowiazkowe te 6 mies. on posiada warsztat samochodowy wiec auta zmienia czesto a rejestracje ma delerowskie, jak ten problem rozwiazac ? bo wszystkie auta naleza do niego czy bedzie musial zarejestrowac auto i jezdzic nim przez 6 mies i dopiero wtedy moze go sciagnac? moze ,mozna to jakos ominac?

  pozdrawiam
  Grzegorz Bednarski
  ps. dziekuje za poprzednia odpowiedz

 • KRP Marcin Milczarek
 • Przywołane przeze mnie w poprzedniej odpowiedzi rozporządzenia stanowi, że do zgłoszenia celnego należy załączyć dowód rejestracyjny na nazwisko osób, ubiegających się o zwolnienie od cła. Oznacza to, że pański wujek powinien zarejestrować auto za granicą i posługiwać się nim co najmniej 6 miesięcy. Samochód powinien służyć pańskiemu wujkowi za granicą do osobistego użytku i w kraju powinien być przeznaczony w takim samym celu w jakim był używany za granicą. Jest to jeden z warunków sprowadzenia auta jako mienie przesiedleńczego.

  Co do drugiego pytania to zastrzeżenie nieodstępowania samochodu przez okres 12 miesięcy podlega wpisowi z urzędu w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do obrotu. Wynika z tego, że w dowodzie rejestracyjnym zostanie odnotowane, że nikt oprócz pańskiego wujka nie będzie miał możliwości legalnego posługiwania się autem sprowadzonym jako mienie przesiedleńcze.

  Aby samochód mógł być traktowany jako mienie przesiedleńcze niezbędne jest zaświadczenie wydane przez polskiego konsula, które jest dokumentem wymaganym do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła. We wspomnianym zaświadczeniu konsul określa okres przebywania za granicą oraz datę zakończenia pobytu. Pański wujek będzie zobowiązany do podpisania się pod powyższym zaświadczeniem wystawionym przez konsula. Oznacza to, że pański wujek musi zaświadczyć, że z dniem określonym w zaświadczeniu kończy pobyt za granicą. Wraz z zaświadczeniem wujek zostanie pouczony o odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań (art. 247 kodeksu karnego).
  Dodatkowo należy wspomnieć, że samochód, sprowadzony przez pańskiego wujka jako mienie przesiedleńcze byłby zwolniony od cła pod warunkiem dokonania zgłoszenia celnego w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia pobytu za granicą określonego w zaświadczeniu wydanym przez polskiego konsula.

  W związku z powyższym nie zalecam próby sprowadzenia auta jako mienia przesiedleńczego.