Gorące tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

opłata celna

 • derek
 • Chce sprowadzic auto uzywane nie uszkodzone z Niemiec, wartosc 3000 DM, rocznik 1994, pojemnosc 1,9 diesel, czy mam prawo do preferencyjnej stawki celnej, czy tez musze zaplacic 35% lub 2500 euro.

 • KRP Marcin Milczarek
 • Jeżeli zamierza Pan sprowadzić samochód z Niemiec, czyli z państwa należącego do Unii Europejskiej to można zastosować obniżoną stawkę celną, ale pod pewnymi warunkami. Z protokołu IV, do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między RP a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (Dz.U.1994.11.38) wynika, że produkty pochodzące ze Wspólnoty korzystają z postanowień umowy, czyli w Pana wypadku obniżonej stawki celnej pod warunkiem przedłożenia organom celnym:

  (a) świadectwa przewozowego EUR.1, które określa miejsce pochodzenia produktu;
  (b) bądź też deklaracji złożonej przez eksportera na fakturze, która również umożliwia miejsce identyfikacji produktu.
  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfu celnej (Dz. U 2000 nr 119 poz. 1253) w wypadku sprowadzenia na teren RP samochodu opisanego przez Pana, będzie miała zastosowanie obniżona stawka celna w wysokości 5 % wartości pojazdu, ale nie mniej niz 357,1 EURO.
  Dodatkowo musi się Pan liczyć z poniesieniem dodatkowych kosztów, związanych z obowiązkiem opłacenia podatku akcyzy 6,4 % oraz VAT 22 %.