Gorące tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

Parkowanie na kopercie

  • komciu
  • Sprawa dotyczy parkowania na wyznaczonych miejscach. Zdarzyło mi się kiedyś zaparkować samochód częściowo na "kopercie". Koperta namalowana była na parkingu przed budynkiem, w którym mieszczą się sklepy i siedziby różnych firm. Samochód zajął ok. 1/3 szerokości koperty, co uniemożliwiło zaparkowanie na niej następnego samochodu (dużego busa). Doszło do sprzeczki pomiędzy mną, a kierowca owego busa, o tę namalowaną kopertę. Kiedy parkowałem tam ostatnim razem koperty tej nie było, została namalowana niedawno, nie wiem przez kogo. Moje pytanie brzmi następująco: Czy taką kopertę, która jest znakiem poziomym może namalować np. właściciel firmy znajdującej się w pobliskim budynku? Czy potrzebne jest na to jakieś zezwolenie? No i kto może parkować na takich kopertach? Jeżeli jest to możliwe proszę o opinię w tej sprawie.

  • KRP Marcin Milczarek
  • Znaki poziome o nazwie P20 – popularnie zwane „kopertą” – mogą być umieszczane przez właścicieli terenu po uprzednim otrzymaniu stosownego zezwolenia, które otrzymuje się od organu administracji państwowej. Dodatkowym wymogiem jest wyraźne oznakowanie takiego terenu – należy przez to rozumieć umieszczenie informacji typu – teren prywatny lub droga wewnętrzna.

    Natomiast przed placówkami typu: szpital, komenda policji, ambasada, konsulat mogą takie koperty być umieszczane przed budynkami, ale na nich mogą być parkowane tylko określone rodzaje pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Transportu Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zatem wynika z tego, iż przed szpitalem będzie mogła parkować karetka, przed komendą radiowóz itd.

    Niedopuszczalne jest samowolne (bez ww. zezwoleń) umieszczanie takich znaków przed placówkami handlowymi lub innymi budynkami.