Gorące tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

Pojazdy wolnobieżne

 • Konto usunięte
 • Czy wożenie osób pojazdem wolnobieżnym typu Melex na przyczepie jest zgodne z przepisami; jeżeli tak to jak należy interpretowac art. 63 Prawa o ruchu drogowym.Pojazdy tego typu poruszają się po ulicach Krakowa.
  Czy wykonując pojazd wolnobieżny typ SAM z przyczepą przystosowaną do przewozu osób mógłbym poruszac się nim po drodze.

 • KRP Marcin Milczarek
 • Szanowny Panie, pojazdy elektryczne i spalinowe Melex używane na ulicach Krakowa, są przeznaczone do przewozu głownie turystów. Posiadają one ściśle wyznaczone trasy, po których ruch samochodów osobowych jest generalnie zabroniony ( np. okolice rynku, Błonie itp.). Jeżeli chodzi o ogólne zasady dot. dopuszczalności poruszania się po drogach pojazdów wolnobieżnych, to można wziąć pod uwagę art. 2 p. 3 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, który stanowi, że na autostradzie oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, dopuszcza się do ruchu pojazdy samochodowe, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. W związku z tym faktem pojazd wolnobieżny ( jego prędkość maksymalna wynosi 25 km/h) nie może poruszać się po autostradzie.
  Jednak po innych drogach mogą poruszać się jakiekolwiek pojazdy silnikowe, chyba że znaki drogowe w jakiś sposób ograniczają ten ruch.
  Z tego co pamiętam, to pojazdy typu Melex używane w Krakowie nie posiadają przyczepek, ale jeżeli nawet, to pojazdy te poruszają się z niewielką prędkością i na ulicach do tego przeznaczonych.
  W art. 63 pkt.1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym czytamy: Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym( tu należy wziąć pod uwagę przepisy i procedurę homologacji pojazdów i ich rejestracji). Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. W pojeździe nie podlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.
  Podsumowując musi Pan przejść przez procedurę homologacyjną i rejestracyjną. Jeżeli będzie Pan posiadał homologację na przewóz osób na przyczepce dołączonej do Melexa , to nie przewiduję dla Pana żadnych problemów z prawem.

 • Konto usunięte
 • Szanowny Panie, zgodnie z par.7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7.10.1999r. W sprawie homologacji pojazdów - producent pojazdu w ilości jednej sztuki rocznie jest zwolniony z homologacji, natomiast pojazd wolnobieżny zgodnie z art. 71 ust. 3 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nie podlega rejestracji i jest dopuszczony do ruchu jeżeli odpowiada warunkom technicznym określonym w art.66. Tak więc czy po wykonaniu pojazdu wolnobieżnego w ilości jednej sztuki będę się mógł nim poruszac i przewozic osoby na przyczepie??
  Jak należy interpretowac art.63 ust.3 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
  "Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz dzieci do szkół i przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy" czy wioząc osoby dorosłe w przyczepie naruszamy prawo, lub wieziemy dzieci nie do szkoły tylko w inne miejsce także naruszamy prawo?
  Dziękuję za odpowiedź

 • KRP Marcin Milczarek
 • Szanowny Panie , moim zdaniem przewóz osób na przyczepie odbywa się na zasadach przewidzianych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym, a dokładnie w art. 63 ust 3, zgodnie z którym zabrania się przewozu osób w przyczepie( reguła) , z tym że dopuszcza się przewóz (wyjątki ) :
  1) dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy,
  2) konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że:
  a) liczba przewożonych osób nie przekracza 5,
  b) osoby stojące trzymają się uchwytów,
  c) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,
  d) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h
  Podsumowując należy stwierdzić, że Prawo o Ruchu Drogowym dopuszcza jedynie te dwa wyjątki , poza tym każdy inny przewóz jest niezgody z ww. przepisami. • Konto usunięte
 • Szanowny Panie dlaczego sam Pan sobie przeczy? Pierwszym razem napisał Pan że przewóz osób na przyczepce Melexem jest dopuszczalny, natomiast drugim razem gdy zapytałem Pana o inerpretację art. 63 napisał Pan że taki przewóz nie jest dopuszczalny. Niech się Pan w końcu zdecyduje. Jeżeli już Pan odpowiada to niech się Pan zorientuje w przepisach!!!!!!!!!!
  Zgodnie z Pana drugą odpowiedzią wszyscy użytkownicy przyczep OPC-1 (przyczepa ciągnikowa do przewozu osób) łamią prawo, ponieważ najczęściej wożą nimi osoby do prac w polu i w lesie. Ja uważam że to jest zła interpretacja.
  Mam jeszcze jedno ciekawe pytanie - Dlaczego egzamin na prawo jazdy kategori B+E najczęściej jest prowadzony na samochodzie o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. + przyczepa? Suma tych mas przekracza 3,5 t. a to jest niezgodne z art. 88 Prawa o Ruchu Drogowym.

 • KRP Marcin Milczarek
 • Udzieliłem wcześniej takiej odpowiedzi ,ponieważ pojazdy typu Melex z przyczepą są dopuszczone do ruchu jedynie na specjalnych warunkach i mogą one się poruszać w okolicach rynku w Krakowie. Następnie zapytał się Pan czy może skonstruować jakiś pojazd i wozić ludzi przyczepą – swoją drogą dosyć interesujący pomysł. Odpowiedziałem Panu, że tego typu transport jest niedopuszczalny na normalnej drodze – w związku z tym moje poprzednie wypowiedzi nie pozostają ze sobą w sprzeczności. Pana przykład z transportem ludzi na roboty w polu czy w lesie pozwolę sobie pozostawić bez komentarza, dodam jedynie że tego typu przewóz osób jest dopuszczalny ze względu na charakter tego typu robót (na warunkach określonych w art. 63 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym), ale nie będę się w to wgłębiał. Natomiast jeżeli przewozu dokonuje się naruszeniem ww. przepisów, to faktycznie dochodzi do łamania prawa.
  Pana pytanie o kategorie poszczególnych praw jazdy należy interpretować w następujący sposób:
  Zgodnie z art. 88 p.10 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym kategoria B+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B łącznie z przyczepą. Nie rozumiem Pana argumentu o niezgodności tego przepisu z art. 88 ww. Ustawy. Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia pojazdu o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony łącznie z przyczepą, natomiast prawo jazdy kat. B+E uprawnia do prowadzenia pojazdu łącznie z przyczepą, należy tu również zaznaczyć, że zespół napędowy stworzony w ten sposób może przekraczać masę 3,5 tony.