Gorące tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

wycena wartości rynkowej pojazdu

 • blade
 • Witam ! moje auto zostało poszkodowane w wyniku wypadku (na tył samochodu podczas postoju na czerwonym świetle najechał samochód ciężarowy) nastąpiła likwidacja szkody z oc sprawcy . Podczas oględzin stwierdzono ze naprawa jest nieopłacalna . Po długich negocjacjach PZU zgodziło się przejąć auto i wypłacić wartość rynkową samochodu, którą określono na poziomie który budził moje zastrzeżenia. Zleciłem wycenę wartości rynkowej pojazdu w dniu zdarzenia ,rzeczoznawcy PZm-otu. Różnica w tej wycenie opiewała na sporą kwotę na moją korzyść . Jednak mijał ustawowy termin likwidacji szkody i zdecydowałem sie na ugodę do której zostało dołączone moje oświadzczenie, o możliwości dalszego dochodzenia wypłaty roszczenia . Natychmiast złożyłem stosowne pismo
  Teraz pytania:
  ile czasu ma pzu do zajęcia stanowiska w tej sprawie?
  czy przysługuje mi prawo do dochodzenia odsetek za pozaustawowy tryb likwidacji szkody?. w samochodzie było zamontowane dodatkowe wyposażenie zakupione w ASO -faktury zakupu a jednak pzu odmawia wliczania ich wartości
  samochód w lipcu tego roku mial odnawianą polisę AC co łączyło się z ponownymi oględzinami auta -została wykonana dodatkowa dokumetacja fotograficzna,oczywiście juz wtedy pojazd był dodatkowo wyposażony

  pozdrawiam Janusz

 • KRP Marcin Milczarek
 • Szanowny Panie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego należy stwierdzić – zgodnie z art. 817. § 1. iż zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
  Jednak pragnę Panu zwrócić uwagę na §2 tego artykułu , który stanowi : Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie ( 30 dni ) okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część świadczenia zakład powinien spełnić w terminie przewidzianym w paragrafie poprzedzającym.
  Zatem dopiero po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości , które mogą się pojawić w trakcie usuwania szkód ( chodzi tu między innymi o powoływanie nowego niezależnego rzeczoznawcy ) zakład ubezpieczeń ma 14 dni na usunięcie szkody. Dopiero po upływie tych 14 dni ma Pan prawo ubiegać się o ewentualne odsetki za zwłokę w naprawie szkody od zakładu ubezpieczeń.



 • blade
 • dziękuję za odpowiedź .Proszę mi jednak powiedzieć co mówią przepisy na temat wyposażenia dodatkowego w samochodzie - czy w tym przypadku mam prawo do wliczenia jego wartosci w wartość samochodu ?
  Jaka jest procedura przy dochodzeniu roszczeń za rzeczy zniszczone w bagażniku -nie mogę okazać tych przedmiotów bo je wyrzuciłem z powodu zniszczeń nie posiadam również dowodów zakupu ,ale mam zeznania świadków.


  Janusz

 • KRP Marcin Milczarek
 • Sprawa wyposażenia dodatkowego regulowana jest odrębnie w każdym zakładzie ubezpieczeniowym, zazwyczaj wartość samochodu podaje się za pomocą cenników – np. eurotax z uwzględnieniem dodatkowego wyposażenia jak np. podgrzewane fotele , klimatyzacja, czy podgrzewana przednia szyba . Wszystkie te elementy muszą zostać wzięte pod uwagę przy podawaniu wartości samochodu. W Pana przypadku należy podać te elementy wyposażenia dodatkowego jakie faktycznie zostały uszkodzone.
  Jeżeli chodzi o procedurę dotyczącą rzeczy zniszczonych w bagażniku – to jest to sprawa wewnętrznych regulacji zakładu ubezpieczeń. Jednak w sytuacji , którą Pan przedstawił nie widzę dużych szans na odszkodowanie z tytułu poniesionych strat z powodu uszkodzeń rzeczy znajdujących się w bagażniku ( szkoda , że wyrzucił Pan te uszkodzone rzeczy w ten sposób pozbawił się Pan dowodów, że takie rzeczy w ogóle istniały). W tej sytuacji ciężko będzie Panu dowodzić, iż rzeczy które znajdowały się w bagażniku uległy zniszczeniu.