Gorące tematy

Kupno - sprzedaż używanego samochodu

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę kupna-sprzedaży samochodu

Podpisując umowę kupna-sprzedaży auta należy dokładnie podać datę i miejsce zawarci tej umowy. Od podanej w umowie daty uzależnione są terminy, w których załatwić musimy procedurę rejestracji w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacji oraz ubezpieczalni. Brak daty na umowie jest niebezpieczny dla sprzedającego. Sprzedając samochód najlepiej jeszcze tego samego dnia zgłosić to w firmie ubezpieczeniowej i pozostałym urzędom (kiedyś sprzedałem dużego Fiata - przerejestrować miał kupujący, ale tego nie zrobił - spowodował wypadek i odszkodowanie poszło z mojego OC - zrobił się niezły bigos :)) Środkiem zaradczym jest tylko szybkie wyrejestrowanie pojazdu przez osobę zbywającą go. Często też urzędy skarbowe biorą pod uwagę miejsce zawarcia umowy i odsyłają kupującego do oddziału, któremu podlega miejsce podpisania umowy.

Dokładne dane stron transakcji

Wpisanie dokładnych danych stron transakcji jest niezbędne przede wszystkim na potrzeby procedury rejestracyjnej i skarbowej. Jeśli któraś ze stron umowy dopuści się oszustwa (np. gdy okaże się, że sprzedający skłamał w którymś z punktów umowy), to kupujący musi dochodzić swych praw na drodze postępowania cywilnego. W umowie należy uwzględnić dane wszystkich właścicieli pojazdu (może ich być nawet kilku np. małżeństwo, babcia z dziadkiem itp.). Brak podpisu lub danych jednego z właścicieli auta sprawia, że umowa jest nieważna. Dane kupującego przydadzą się sprzedającemu, gdy okaże się, że np. otrzymał fałszywe banknoty. Należy też zwrócić uwagę na autentyczność dowodów tożsamości jak i dowodów rejestracyjnych.

Opis samochodu

W umowie należy podać dokładne informacje o samochodzie będącym przedmiotem transakcji:

  • numer nadwozia
  • numer silnika
  • model
  • rok produkcji
  • numer dowodu rejestracyjnego
Przy okazji warto sprawdzić czy numery te są prawdziwe, czy nie ma śladów szlifowania czy zmiany cyfr na silniku lub tabliczce znamionowej. Dobrze jest sprawdzić zgodność informacji zakodowanych w numerze nadwozia (kolor, rok produkcji itp.)

Wady prawne

Jeden z punktów umowy powinien zawierać oświadczenie sprzedającego, że samochód jest wolny od wad prawnych. Czemu? Bo samochód mógł już zostać sprzedany innej osobie lub może być dowodem w sprawie sądowej. Może on być dowodem w sprawie o unieważnienie transakcji.

Ilość kopii umowy

Umowa musi być zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Oryginał otrzymuje nabywca, a kopia zostaje u sprzedającego.
Wzór umowy