Gorące tematy

Wymagane dokumenty

1. Wykaz dokumentów potwierdzających pochodzenie pojazdu z krajów Unii :
Są trzy podstawowe dowody pochodzenia towarów z krajów Unii Europejskiej:

 • świadectwo przewozowe EUR1 (wydawane prze władze kraju, z którego importujemy samochód)
 • deklaracja celna wystawiona przez upoważnionego eksportera;
 • deklaracja celna wystawiona przez każdego eksportera (pod warunkiem, że wartość celna towaru nie przekracza 6 tyś. euro)

Wystarczy, jeśli sprzedający nam auto na oryginale dokumentu handlowego potwierdzającego fakt nabycia samochodu sporządzi odpowiednią, ściśle określoną deklaracje. Musi ona zawierać:

 • miejsce i datę sporządzenia
 • czytelny podpis sporządzającego

Najlepiej posiadać świadectwo przewozowe EUR1 (dokument wystawiają władze celne kraju, z którego importujemy samochód), a to ze względu na bardzo rygorystyczne wymogi co do zgodności z treścią deklaracji celnej.

2. Wykaz dokumentów potrzebnych przy sprowadzaniu auta z zagranicy :
Stawiając się w urzędzie celnym dla dokonania ostatecznej odprawy celnej musimy przedstawić następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszenia celnego tzw. SAD
 • Oryginał dokumentu handlowego potwierdzającego fakt nabycia pojazdu np. faktura, rachunek jak również Umowa Kupna- Sprzedaży
 • Świadectwo przewozowe EUR1 lub deklaracja celna
 • Decyzja o nadaniu NIP
 • Dowód rejestracyjny lub urzędowe potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu
 • Zaświadczenie o dopuszczeniu do ruchu pojazdu z przeprowadzonych badań technicznych w Polsce
 • Dokument identyfikacyjny pojazdu wystawiony przez uprawnioną stacje diagnostyczną
 • Karta pojazdu

Przed zakupem pojazdu warto upewnić się czy sprzedający posiada w/w dokumenty.