Prawo jazdy

Patron serwisu

Kontakt

Wszelkie uwagi merytoryczne dotyczące treści w tym serwisie prosimy zgłaszać tutaj.

Wykłady teoretyczne z prawa jazdy

  V.WYBRANE POJĘCIA POTRZEBNE DO OKREŚLENIA RUCHU DROGOWEGO

  1. Uczestnik ruchu - pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

  2. Pieszy - osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

  3. Kolumna pieszych - zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę.

  4. Kierujący - osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie.

  5. Kierowca - osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym.

  6. Ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę.

  7. Obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.

  8. Strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

  9. Szczególna ostrożność - ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiających odpowiednio szybkie reagowanie.

  Kodeks drogowy wielokrotnie nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności w konkretnych warunkach drogowo-ruchowych. W takich przypadkach stopień koncentracji uwagi kierowcy musi być znacznie zwiększony, niemal maksymalnie, by był przygotowany do przeciwdziałania niebezpieczeństwa, które może w tych miejscach i sytuacjach się pojawić.

  10. Ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości jazdy, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

  11. Niedostateczna widoczność - widoczność występująca od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu.