Gorące tematy

Prawo jazdy

Patron serwisu

Kontakt

Wszelkie uwagi merytoryczne dotyczące treści w tym serwisie prosimy zgłaszać tutaj.

Wykłady teoretyczne z prawa jazdy

  WYPRZEDZANIE

  1. Określenie wyprzedzania

  Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku (rys. 37).

  Biorąc pod uwagę fakt, że wyprzedzanie odbywa się z lewej strony pojazdu wyprzedzanego i najczęściej na lewej połowie jezdni oraz, że wymaga znacznego zwiększenia prędkości, to manewr ten należy uznać za jeden z najbardziej niebezpiecznych.

  rys. 37

  2. Czynności kierującego poprzedzające każde wyprzedzanie

  • Upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu.

  • Sprawdzić, czy kierujący, jadący przed nim, nie rozpoczął wyprzedzania.

  • Upewnić się, czy kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie, nie sygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

  3. Obowiązki kierującego przy wyprzedzaniu

  • Zachować szczególną ostrożność.

  • Zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu.

  • Zachować odstęp co najmniej 1 m, przy wyprzedzaniu pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych.

  • Przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu.

  Z punktu widzenia techniki kierowania pojazdem samochodowym, wszystkie czynności związane z wyprzedzaniem można podzielić na trzy fazy (rys. 37):

  • faza początkowa (odcinek I); włączenie kierunkowskazu i zmiana pasa ruchu,

  • faza wyprzedzania (odcinek II); jazda z wyłączonym kierunkowskazem,

  • faza końcowa (odcinek III); włączenie kierunkowskazu i zmiana pasa ruchu. Po wyprzedzeniu kierujący nie musi zmieniać pas ruchu, jeżeli zamierza w dalszym ciągu wyprzedzać.

  4. Obowiązki kierującego pojazdem wyprzedzanym

  • Nie zwiększać prędkości podczas wyprzedzania i bezpośrednio po nim.

  • Zjechać jak najbardziej na prawo i w razie potrzeby zatrzymać się w przypadku kierowania pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika, w celu ułatwienia wyprzedzania.

  5 Odstępstwa od zasady przejeżdżania z lewej strony wyprzedzanego pojazdu

  Pojazdy szynowe należy wyprzedzać tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej (rys. 38).

  Pojazd lub uczestnik ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcania w lewo, wyprzedzać można tylko z jego prawej strony (rys. 39).

  Dopuszcza się wyprzedzania również z prawej strony na odcinkach dróg z wyznaczonymi pasami ruchu:

  • na jezdniach jednokierunkowych (rys. 40),

  • na jezdniach dwukierunkowych, jeżeli są co najmniej dwa pasy ruchu w obszarze zabudowanym (rys. 41) lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczonym do jazdy w tym samym kierunku (rys. 42)

  6. Miejsca zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni

  • Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia (rys. 43).
  • Na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi (rys. 44).

  • Na skrzyżowaniach.

  7. Przypadki zezwalające na wyprzedzanie w miejscach podanych w punkcie 6

  Dopuszcza się wyprzedzanie z lewej strony pojazdu , przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, na jezdni:

  • jednokierunkowej,

  • dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.

 • Dopuszcza się wyprzedzania na skrzyżowaniach:

  • np. sygnalizacją świetlną),

  • pojazdu sygnalizującego zamiar skręcania, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.