Czy "rutynowa kontrola" policji jest zgodna z prawem? Oto co mówią przepisy

Czy "rutynowa kontrola" policji jest zgodna z prawem? Oto co mówią przepisy

Brak OC może bardzo szybko wyjść na jaw przy kontroli drogowej
Brak OC może bardzo szybko wyjść na jaw przy kontroli drogowej
Źródło zdjęć: © Policja | Policja
Filip Buliński
17.08.2023 17:46

W internecie często można znaleźć komentarze, które sugerują, że policjant nie może zatrzymać pojazdu do kontroli bez konkretnego powodu. Te opinie mają swoje źródło w prawie, jednak nie zmienia to faktu, że tzw. rutynowa kontrola drogowa jest możliwa. Oto dlaczego.

Na wstępie warto podkreślić, że policjant musi działać w granicach prawa. To oznacza, że kiedy podejmuje jakiekolwiek czynności, obowiązują go inne zasady niż zwykłego obywatela. Policjant może bowiem robić tylko to, co przepisami jest dopuszczone i nic ponadto. Obywatel z kolei może robić to, co nie jest zabronione przepisami.

Co dokładnie mówią przepisy? W art. 129 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym znajdziemy zapisy, jakie czynności może podjąć funkcjonariusz w razie kontroli kierowcy i pojazdu. W skrócie są to:

 • legitymowanie uczestników ruchu,
 • wydawanie poleceń dotyczących sposobu korzystania z drogi,
 • wydawanie poleceń dotyczących używania pojazdu,
 • sprawdzanie dokumentów wymaganych do kierowania pojazdem,
 • sprawdzanie dokumentu potwierdzającego prawo używania pojazdu,
 • weryfikacji danych o pojeździe,
 • weryfikacji danych o kierującym,
 • odczytu drogomierza,
 • sprawdzanie zezwoleń dotyczących transportu,
 • badanie trzeźwości lub zawartości w organizmie środków odurzających,
 • sprawdzenie stanu technicznego,
 • sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia,
 • sprawdzenie warunków transportu (ładunek, wymiary, masy, naciski),
 • sprawdzenie zapisu urządzenia rejestrującego jazdę,
 • zatrzymanie w przypadkach przewidzianych prawem dokumentów do kierowania. pojazdem lub jego używania,występowanie w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem,uniemożliwienie kierowania pojazdem lub jego używania w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Teoria to jedno, a jak jest w praktyce? Zgodnie z prawem, policjant musi mieć powód do zatrzymania pojazdu i musi go podać przed rozpoczęciem takiej kontroli. Jeśli przyjrzymy się jednak wymienionym powodom, możemy tam znaleźć niemal wszystko, co związane z kontrolą drogową.

Oznacza to, że trudno o sytuacji, w której policjant po zatrzymaniu pojazdu nie będzie w stanie podać powodu kontroli. Wystarczy, że będzie to kontrola dokumentów, obowiązkowego wyposażenia, czy trzeźwości kierującego.

W praktyce można powiedzieć, że policjant może bez powodu zatrzymać pojazd do kontroli. Choć lepiej jest powiedzieć, że może to zrobić z pierwszego lepszego powodu, pod warunkiem, że go poda.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie