Szukaj

Punkty karne

Czyny o charakterze szczególnym: Punkty karne
Popełnienie przestępstwa drogowego 10
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa 6
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10
Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku 10
Kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środka odurzającego 10
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6
Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych: Punkty karne
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierszeństwa pieszych 10
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 10
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu 10
Nieustąpienie pierwszeństwa przez lierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na która wjeżdza pojazd 10
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia , lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia 10
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania 6
Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych 5
Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych: Punkty karne
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu 8
Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych 6
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym 6
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego 6
Niestosowanie się do znaku B-2 "zakaz wjazdu" 5
Niestosowanie się do znaku B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" 5
Niestosowanie się do znaku B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo" 5
Niestosowanie się do znaku C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..." 5
Niestosowanie się do znaku F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania 5
Niestosowanie się do znaku P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa" 5
Niestosowanie się do znaku P-4 "linia podwójna ciągła" 5
Niestosowanie się do znaku B-31 “pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" 4
Niestosowanie się do znaku B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..." 3
Niestosowanie się do znaku B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..." 2
Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych 1
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" 2
Niestosowanie się do znaku D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T- 29 5
Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej ” albo P- 20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D- 18a lub D-18b 5
Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów: Punkty karne
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej 6
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu 6
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym 6
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom 6
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu 5
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze 5
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu 5
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania 4
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu 5
Naruszenie zakazu zawracania 5
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 2
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości: Punkty karne
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h 10
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h 8
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h 6
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h 4
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h 2
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 2
Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania: Punkty karne
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania 5
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 3
Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 10
Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 5
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 5
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 5
Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi 5
Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 5
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" 5
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 3
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 3
Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych: Punkty karne
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu 4
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 2
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu 2
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 4
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich 2
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych 2
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia 3
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 3
Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym: Punkty karne
Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5
Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie 2
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony 2
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju 1
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu 1
Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie 3
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolnopomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia 3
Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej" 2
Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem 4
Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem 2
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku 5
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 4
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 4
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 3
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 1
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej 2
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu 5
Przewóz osób: Punkty karne
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 6
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych 4
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym 2
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem 1
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne 2
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem 1
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1 osoba 1
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 2 osoby 2
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 3 osoby 3
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 4 osoby 4
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 5 osób 5
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 6 osób 6
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 7 osób 7
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 8 osób 8
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 9 osób 9
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 10 osób lub więcej 10
Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5 3
Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy 3
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05, C07–C16, C17 i C18 2
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05 2
Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową: Punkty karne
Kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu 0
Kierowanie pojazdem nie mając do tego wymaganych uprawnień 0
Kierowanie pojazdem nie mając przy sobie wymaganych dokumentów 0
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 5
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 0
Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym 0
Naruszenie zakazu holowania 0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów 0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie 0
Wjeżdżanie na pas między jezdniami 0
Używanie "szperacza " podczas jazdy 0
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 0
Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem 0
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 0
Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych 0
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 0
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 0
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 0
Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 0
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 0
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi 0
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu 0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu 0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób utrudniający kierowanie pojazdem 0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 0
Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu 0
Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia 0
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 0
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 0
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 0
Przejazd bez zezwolenia pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów 0
Przejazd bez zezwolenia zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości 0
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 0
Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym 0