Szukaj

Pierwsza pomoc na drodze

Umiejętność ratowania życia może przydać się każdemu z nas, jest również obowiązkiem z prawnego punktu widzenia.

Pierwsza pomoc przedlekarska w wypadku komunikacyjnym polega na wykonaniu podstawowych czynności mających na celu ratowanie życia lub zdrowia osób poszkodowanych, przed przybyciem pogotowia ratunkowego i innych wyspecjalizowanych służb ratowniczych.

Pierwsza pomoc

Udzielając pierwszej pomocy pamiętaj o tym, aby postępować zgodnie z zasadą "po pierwsze nie szkodzić", a także o swoim bezpieczeństwie. W trakcie pomocy zawsze istnieje ryzyko bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi, wydzielinami i wydalinami poszkodowanego, które mogą być źródłem zakażenia. Do niebezpiecznych chorób przenoszonych za ich pośrednictwem należą między innymi HIV i wirusowe zapalenie wątroby. Dlatego też podczas udzielania pierwszej pomocy ratownik powinien korzystać z lateksowych lub foliowych rękawiczek.