Szukaj

Znaki dodatkowe

G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni znaki drogowe, dodatkowe BT-3 blokada zwrotnicy
G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni znaki drogowe, dodatkowe BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni R-1 szlak rowerowy krajowy
G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni R1-b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
G-2 sieć pod napięciem R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym R-3 tablica szlaku rowerowego
G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym znaki drogowe, dodatkowe W-1 Klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym
znaki drogowe, dodatkowe AT-1 sygnalizacja świetlna znaki drogowe, dodatkowe W-2 klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym
znaki drogowe, dodatkowe AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana znaki drogowe, dodatkowe W-3 klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych
znaki drogowe, dodatkowe AT-3 niebezpieczny zjazd znaki drogowe, dodatkowe W-4 klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych
znaki drogowe, dodatkowe AT-4 stromy podjazd znaki drogowe, dodatkowe W-5 klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych
znaki drogowe, dodatkowe AT-5 ruch kolizyjny znaki drogowe, dodatkowe W-7 szerokość mostu lub środka przeprawowego
znaki drogowe, dodatkowe BT-1 ograniczenie prędkości znaki drogowe, dodatkowe W-6 wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu
znaki drogowe, dodatkowe BT-2 koniec ograniczenia prędkości