Szukaj

Znaki informacyjne

D-1 droga z pierwszeństwem D-25 poczta
D-2 koniec drogi z pierwszeństwem D-26 stacja obsługi technicznej
D-3 droga jednokierunkowa D-26a wulkanizacja
D-4a droga bez przejazdu D-26b myjnia
D-4b wjazd na drogę bez przejazdu D-26c toaleta publiczna
D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi D-26d natryski
D-6 przejście dla pieszych D-27 bufet lub kawiarnia
D-6a przejazd dla rowerzystów D-28 restauracja
D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów D-29 hotel (motel)
D-7 droga ekspresowa D-30 obozowisko (kemping)
D-8 koniec drogi ekspresowej D-31 obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep
D-9 autostrada D-32 pole biwakowe
D-10 koniec autostrady D-33 schronisko młodzieżowe
D-11 początek pasa ruchu dla autobusów D-34 punkt informacji turystycznej
D-12 pas ruchu dla autobusów D-34a informacja radiowa o ruchu drogowym
D-13 początek pasa ruchu powolnego D-35 przejście podziemne dla pieszych
D-14 koniec pasa ruchu D-35a schody ruchome w dół
D-15 przystanek autobusowy D-36 przejście nadziemne dla pieszych
D-16 przystanek trolejbusowy D-36a schody ruchome w górę
D-17 przystanek tramwajowy D-37 tunel
D-18 parking D-38 koniec tunelu
D-18a parking - miejsce zastrzeżone D-40 strefa zamieszkania
D-18b parking zadaszony D-41 koniec strefy zamieszkania
D-19 postój taksówek D-42 obszar zabudowany
D-20 koniec postoju taksówek D-43 koniec obszaru zabudowanego
D-21 szpital D-44 strefa parkowania
D-21a policja D-45 koniec strefy parkowania
D-22 punkt opatrunkowy D-46 droga wewnętrzna
D-23 stacja paliwowa D-47 koniec drogi wewnętrznej
D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów D-48 zmiana pierwszeństwa
D-24 telefon D-49 pobór opłat
D-39 dopuszczalne prędkości