Szukaj

Znaki nakazu

C-1 nakaz jazdy w prawo (przed znakiem) C-12 ruch okrężny
C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem) C-13 droga dla rowerów
C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem) C-13a koniec drogi dla rowerów
C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem) C-14 prędkość minimalna
C-5 nakaz jazdy prosto C-15 koniec minimalnej prędkości
C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo C-16 droga dla pieszych
C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo C-16a koniec drogi dla pieszych
C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku C-19 koniec nakazu używania łańcuchów przeciw poślizgowych
C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku