Szukaj

Znaki ostrzegawcze

A-1 niebezpieczny zakręt w prawo A-15 śliska jezdnia
A-2 niebezpieczny zakręt w lewo A-16 przejście dla pieszych
A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo A-17 dzieci
A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo A-18a zwierzęta gospodarskie
A-5 skrzyżowanie dróg A-18b zwierzęta dzikie
A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach A-19 boczny wiatr
A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie A-21 tramwaj
A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony A-22 niebezpieczny zjazd
A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony A-23 stromy podjazd
A-7 ustąp pierwszeństwa A-24 rowerzyści
A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym A-25 spadające odłamki skalne
A-9 przejazd kolejowy z zaporami A-26 lotnisko
A-10 przejazd kolejowy bez zapór A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki
A-11 nierówna droga A-28 sypki żwir
A-11a próg zwalniający A-29 sygnały świetlne
A-12a zwężenie jezdni - dwustronne A-30 inne niebezpieczeństwo
A-12b zwężenie jezdni - prawostronne A-31 niebezpieczne pobocze
A-12c zwężenie jezdni - lewostronne A-32 oszronienie jezdni
A-13 ruchomy most A-33 zator drogowy
A-14 roboty na drodze A-34 wypadek drogowy