Szukaj

Znaki poziome

P-1 linia pojedyncza przerywana P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop
P-2 linia pojedyncza ciągła P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
P-3 linia jednostronnie przekraczalna P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
P-4 linia podwójna ciągła P-15 trójkąt podporządkowania
P-5 linia podwójna przerywana P-16 napis stop
P-6 linia ostrzegawcza P-17 linia przystankowa
P-7a linia krawędziowa przerywana P-18 stanowisko postojowe
P-7b linia krawędziowa ciągła P-19 linia wyznaczająca pas postojowy
P-8a strzałka kierunkowa na wprost P-20 koperta
P-8b strzałka kierunkowa do skręcania P-21 powierzchnia wyłączona
P-8c strzałka kierunkowa do zawracania P-22 BUS
P-9 strzałka naprowadzająca P-23 rower
P-10 przejście dla pieszych P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
P-11 przejazd dla rowerzystów P-25 próg zwalniający