Szukaj

Znaki uzupełniające

F-1 przejście graniczne F-13 przejazd tranzytowy
F-2 przekraczanie granicy zabronione F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed początkiem pasa wyłączania
F-3 granica obszaru administracyjnego F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
F-4 nazwa rzeki F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-5 uprzedzenie o zakazie F-15 niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
F-8 objazd w związku z zamknięciem drogi F-18 przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
F-9 znak prowadzący na drodze objazdowej F-19 pas ruchu dla rowerów
F-10 kierunki na pasach ruchu F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-11 kierunki na pasie ruchu F-21 ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem F-22 ograniczenia na pasie ruchu