Szukaj

Znaki zakazu

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach B-22 zakaz skręcania w prawo
B-2 zakaz wjazdu B-23 zakaz zawracania
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-24 koniec zakazu zawracania
B-3a zakaz wjazdu autobusów B-25 zakaz wyprzedzania
B-4 zakaz wjazdu motocykli B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych B-27 koniec zakazu wyprzedzania
B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych
B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych B-30 koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
B-9 zakaz wjazdu rowerów B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
B-10 zakaz wjazdu motorowerów B-32 stój - kontrola celna
B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych B-33 ograniczenie prędkości
B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych B-34 koniec ograniczenia prędkości
B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi B-35 zakaz postoju
B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi B-36 zakaz zatrzymywania się
B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2 m B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,5 m B-39 strefa ograniczonego postoju
B-17 zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 6 m B-40 koniec strefy ograniczonego postoju
B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej
ponad 7 t
B-41 zakaz ruchu pieszych
B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 5 t B-42 koniec wszelkich zakazów
B-20 stop B-43 strefa ograniczonej prędkości
B-21 zakaz skręcania w lewo B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości