Szukaj

Znaki inne

T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
T-2 tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo T-23a tabliczka wskazująca motocykle
T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, lub przeznaczone do celów specjalnych, o dmc przekraczającej 3,5 t oraz ciągniki samochodowe
T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze
T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą
T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) T-23e tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową
T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) T-23f tabliczka wskazująca autobusy
T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej) T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy
T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe T-23g tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi
T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę
T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-13 tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein T-25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce T-28 tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa T-29 tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się
T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce T-30 tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-19 tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych