Szukaj

Poparzenia

Pierwsza pomoc - poparzenia

Poparzenia należą do najcięższych obrażeń ciała. Występują najczęściej wskutek działania na tkanki wysokiej temperatury, lecz mogą być również spowodowane substancjami chemicznymi.

Wyróżniamy III stopnie oparzeń:
 • I° - zaczerwienienie, ból oraz obrzęk w miejscu uszkodzenia naskórka,
 • II° - zaczerwienienie, ból, pojawiają się pęcherze wypełnione przezroczystym płynem na skutek uszkodzenia skóry właściwej,
 • III° - zwęglenie tkanek w miejscu bezpośredniego działania czynnika, brak bólu (uszkodzenie min. komórek nerwowych). W miejscu tym dochodzi do deformacji skóry - zwęglone tkanki mogą mieć barwę szarą lub czarną. Dookoła występują z charakterystycznymi objawami stopnie II i I.
Postępowanie w przypadku oparzeń termicznych:
 1. Jeżeli do poparzenia doszło w Twojej obecności, ściągnij z poszkodowanego biżuterię i odzież, które mogą magazynować ciepło oraz powodować kolejne obrażenia. Jeżeli ubranie przykleiło się bądź wtopiło w skórę, nie zdejmujemy go!
 2. Zastosuj zasadę 3x15. Schładzamy bieżącą wodą o temperaturze około 15°C, przez co najmniej 15 minut, z wysokości około 15 cm. Należy pamiętać, aby woda nie spadała bezpośrednio na uszkodzoną skórę, lecz nieco powyżej, spływając na nie.
 3. Na oparzenia I° można zastosować opatrunki piankowe, natomiast na wszystkie opatrunek hydrożelowy.
 4. III° należy delikatnie zabezpieczyć gazą, aby uniemożliwić przedostawanie się do niej drobnoustrojów.
 5. Kilkunastoprocentowe poparzenie ciała (powierzchnia dłoni poszkodowanego to około 1% powierzchni jego ciała) oraz: poparzenia III°, twarzy, oczy, krocza, stawów należy traktować jako bardzo ciężkie i natychmiast wezwać pomoc!
 6. Pęcherzy z płynem nie przebijamy, nie smarujemy żadnymi maściami, tłustymi kremami itp.
 7. W przypadku poparzeń większych powierzchni ciała, należy przez około minutę schładzać uszkodzone tkanki, a następnie zastosować termoizolację oraz monitorować stan poszkodowanego (możliwość wystąpienia wstrząsu). Schładzanie należy prowadzić bardzo rozważnie, szczególnie w przypadku niemowląt i dzieci, aby nie spowodować wychłodzenia organizmu.
Postępowanie w przypadku oparzeń chemicznych:
 1. Spłukuj dużą ilością wody szkodliwą ciecz. Należy to wykonywać w taki sposób, aby substancja ta spływała po jak najmniejszej powierzchni skóry.
 2. Mechaniczne usuń substancję stałą (najlepiej za pomocą jakiegoś przedmiotu), a następnie spłukuj dużą ilością wody. Nie zdmuchujemy niebezpiecznych substancji!
 3. Jeżeli żrąca substancja znajduje się na odzieży, należy ją niezwłocznie zdjąć lub rozciąć (zachowaj szczególną ostrożność!).
 4. Następnie postępuj jak w przypadku oparzeń termicznych
 5. Jeżeli poparzeniu uległy oczy, przemywaj je wodą od wewnętrznego do zewnętrznego kącika. Nie zabezpieczamy oczu - należy pozwolić, aby woda i łzy swobodnie wypłukiwały szkodliwe substancje. Zapewnij wsparcie psychiczne poszkodowanemu.
 6. Nie neutralizujemy kwasów zasadami i na odwrót!
 7. Jeśli jest to możliwe, staramy się zabezpieczyć próbkę niebezpiecznej substancji.