Szukaj

Test pierwszej pomocy

1. Właściwe przygotowanie się do jazdy polega na regulacji:

2. W samochodowej apteczce pierwszej pomocy nie może zabraknąć:

3. Poszkodowanego niezwłocznie wyciągniesz z pojazdu w sytuacji:

4. Na ulicy leży nieprzytomna kobieta. Aby sprawdzić, czy oddycha:

5. Poszkodowany jest nieprzytomny, leży na wznak, ma trudności z oddychaniem. Pierwsza pomoc polega na:

6. Codofix i aquagel to odpowiednio:

7. Stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów zastępczych to:

8. Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzisz do momentu:

9. Najczęstsze objawy wstrząsu to:

10. Postępowanie w przypadku rany ciętej przedramienia:

11. Pozycję bezpieczną zastosujesz w przypadku:

12. Ewakuację poszkodowanego z pojazdu należy przeprowadzić w sytuacji:

13. W przypadku otwartego złamania kości:

14. Widzisz leżącą na chodniku osobę. Wzywasz pogotowie gdy:

15. Kolejność postępowania w trakcie organizacji miejsca zdarzenia to:

16. W szczególnych warunkach gdy do dyspozycji posiadasz jedynie gwizdek lub latarkę pomoc wezwiesz poprzez:

17. W sytuacji słabej baterii w telefonie, lub problemów z zasięgiem sieci, w pierwszej kolejności należy podać dyspozytorowi:

18. Na przejściu dla pieszych w mieście doszło do potrącenia starszej osoby. Postępowanie powinno polegać na:

19. Postępowanie w sytuacji poparzenia płomieniem to:

20. Po zastosowaniu środków ochrony osobistej (m.in. założeniu rękawiczek ochronnych, kamizelki odblaskowej) kolejną czynnością będzie: