Gorące tematy

samochód dla osoby niepełnosprawnej a UE


UE - samochód dla inwalidy - PL

Jak te standardowe zasady są realizowane w Polsce?

Szacuje się, że ponad milion osób niepełnosprawnych w naszym kraju potrzebuje samochodów. Tymczasem liczbę  samochodów inwalidzkich szacuje się na ok. 300 tys. Poprzednio państwo pomagało niepełnosprawnym Polakom w zakupach samochodów inwalidzkich. W 2003 r. tę pomoc zlikwidowano, mimo że niepełnosprawni płacą podatki na (wciąż dla nich niedostępną) komunikację publiczną. Do końca 2002 r. PFRON udzielał pożyczek nieoprocentowanych do wysokości ok. 20 tys. zł, pozwalających częściowo sfinansować zakupy samochodów inwalidzkich.  Od 1999 do 2002 r. PFRON przyjął prawie 43 tys. wniosków o pożyczki, w tym niemal 33 tys. od osób, które spełniały ostre kryteria narzucone przez Fundusz. Pożyczki dostało tylko niespełna 11tys. osób. Od 2000 do 2002 r. PFRON udzielił pożyczek 8081 osobom, przy czym łączna kwota malała z 58,6 mln zł w 2000 r. do 46,4 mln zł rok później i do 23,8 mln zł w 2002 r. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że nie dając pożyczek wszystkim, PFRON narusza zasadę równości obywateli. Fundusz skorzystał z okazji i zamiast zwiększyć budżet pożyczkowy całkowicie wstrzymał pomoc finansową na zakupy samochodów inwalidzkich. Od 2003 do 2005 r. PFRON dofinansował zakupy około 1500 pojazdów komunikacji zbiorowej (część z nich dostosowano dla osób niepełnosprawnych) łączną kwotą 130 mln zł, która nie wróci do kasy Funduszu. Ta kwota odpowiada sumie pożyczek na samochody inwalidzkie udzielonych od 2000 do 2002 r., które wrócą do Funduszu, gdyż PFRON nie umarza pożyczek, lecz w razie trudności ze spłacaniem zabiera samochody inwalidom, postępując sprzecznie ze standardami europejskimi. Nadal PFRON udziela pożyczek do wysokości około 6 tys. zł na zakupy i instalowanie urządzeń sterujących pozwalających kierowcom niepełnosprawnym na samodzielną jazdę. Badania techniczne i rynkowe prowadziły Fiat, FSO, Peugeot, Ford, Skoda, inne przymierzały się do tego. Teraz aktywny pozostał tylko Fiat, który realizuje światowy program udostępniania samochodów ludziom niepełnosprawnym pod nazwą Autonomy. Fiat dba o niepełnosprawnych Polaków bardziej niż państwo polskie, gdyż udziela im 11% zniżki w cenie samochodów oprzyrządowanych i 9,5% zniżkę na samochody bez wyposażenia inwalidzkiego. Do otrzymania zniżki uprawnia orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (I lub II grupa inwalidzka). Fiat montuje w swych samochodach urządzenia dostarczane przez wyspecjalizowaną firmę Guidosimplex . Fiat i   jego program Autonomy to przykład wzorowego zaangażowania producenta w zapewnienie mobilności osobom niepełnosprawnym. Program obchodzi w tym roku 10-lecie. W jego ramach Fiat organizuje Centri di Mobilita, które współpracują z organizacjami lokalnymi. We Włoszech jest 13 takich Centrów, w innych krajach europejskich 12, 3 w Brazylii. Dostosowaniem samochodów zajmuje się kilka firm, jednak najwięcej wyposaża warszawskie Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (CEBRON), które instaluje pneumatyczne układy sterujące sprzęgłem oraz ręczne sterowanie hamulcem zasadniczym i przyspieszeniem. Pojazdy inwalidzkie stanowią kompensatę tego, że publiczne środki transportu subsydiowane z podatków płaconych również przez osoby niepełnosprawne są, wbrew prawu, dla nich niedostępne stwierdził Rzecznik Praw Obywateli Niepełnosprawnych Sławomir Besowski. Tymczasem samochody trzeba traktować jako element spójnego systemu, który powinien służyć wyrównaniu szans ludzi niepełnosprawnych na podjęcie pracy i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Do tej pory władze nie stworzyły takiego systemu. Czyżby likwidacja pożyczek na samochody inwalidzkie w Polsce oznaczała, że Polska odrzuca standardy europejskie ?


na podst. Dodatku Europejskiego Nr 6 do Kuriera IdN1 Nr 20/109, 22-11-2005


poprzednia strona

powrót do góry