Szukaj

Benzyna - co to jest?

Podstawowa zasada działania silnika spalinowego polega na konwersji energii chemicznej zmagazynowanej w wiązaniach chemicznych związków (węglowodorów) na energię kinetyczną służącą do napędu kół samochodu (za pomocą układu tłok - korbowód - wał korbowy). Energia chemiczna wiązań chemicznych uwalniana jest w procesie spalania mieszanki paliwowo - powietrznej w cylindrach silnika. Istotą procesu jest wypalenie wtryśniętej do cylindra mieszanki w jak największym stopniu i w jak najkrótszym czasie pod wpływem iskry przeskakującej na świecy zapłonowej. Odpowiednie wymieszanie benzyny oraz powietrza warunkuje prawidłowy przebieg procesu spalania (powinien przebiegać w bardzo krótkich odstępach czasu, w całej objętości cylindra). Benzyna to mieszanina węglowodorów alifatycznych (czyli związków zbudowanych z atomów węgla i wodoru o strukturze łańcuchowej), które posiadają w łańcuchu od 5 do 12 atomów węgla. W dużej mierze są to związki nasycone - alkany. W skład benzyny wchodzą również śladowe ilości węglowodorów alifatycznych nienasyconych - posiadających podwójne lub potrójne wiązania pomiędzy atomami węgla (odpowiednio alkeny i alkiny) oraz węglowodorów aromatycznych, czyli węglowodorów o budowie pierścieniowej. Obecnie stosowane benzyny uzyskiwane są w skomplikowanych łańcuchach przemian chemicznych ropy naftowej (rektyfikacja ropy naftowej). Parametrem charakteryzującym jakość oraz zdolność benzyny do dobrego spalania jest liczba oktanowa. Określa ona odporność stosowanego paliwa na niekontrolowany samozapłon w cylindrze, a w konsekwencji jego odporność na spalanie stukowe.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł