Szukaj

Obieg w układzie chłodzenia - co to jest?

Newralgicznym punktem silnika jest układ chłodzenia odpowiedzialny za zapewnienie silnikowi optymalnej temperatury pracy bez względu na obciążenie jednostki napędowej oraz odprowadzanie nadmiaru ciepła generowanego podczas procesów spalania. Układ chłodzenia składa się przede wszystkim z chłodnicy, termostatu oraz pompy odpowiedzialnej za transportowanie cieczy do najdrobniejszych szczelin układu w celu odebrania nadmiaru ciepła. Najważniejszym i początkowym elementem obiegu czynnika chłodzącego jest chłodnica. Jest to rodzaj wymiennika ciepła, w którym odbierająca ciepło z silnika ciecz schładzana jest dzięki naturalnemu (wynikającemu z jazdy) lub wymuszonemu (przez wentylator) pędowi powietrza. Chłodnica najczęściej przyjmuje postać panelu poziomych lub pionowych cienkich rurek, zaopatrzonych w odprowadzające z nich ciepło ożebrowanie z cienkiej blachy, zwiększające aktywną powierzchnię odprowadzania ciepła. Przepływające przez panel chłodnicy powietrze schładza ciecz krążącą w układzie chłodzenia silnika spalinowego. By medium chłodzące dotarło do wszystkich, newralgicznych z punktu widzenia przegrzania elementów silnika, w jego bloku i głowicy wydrążono sieć kanałów. Ciecz chłodząca, przepływając przez ów labirynt kanalików, odbiera ciepło od elementów jednostki napędowej, a następnie wracając do chłodnicy, schładzana jest opływającym ją powietrzem. Istotą działania chłodnicy jest niedopuszczenie do osiągnięcia przez medium chłodzące temperatury wrzenia. Jednocześnie, by jednostka napędowa nie została nadmiernie „przechłodzona”, stosuje się termostat, który zamyka przepływ cieczy chłodzącej przez chłodnicę, gdy jej temperatura spada poniżej 85 0C. Przepływ cieczy w układzie chłodzenia stymulowany jest przez pompę wody, która z kolei, poprzez pasek klinowy lub pasek rozrządu, napędzana jest energią pochodzącą z wału korbowego.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł