Szukaj

Sprzęgło wiskotyczne - co to jest?

Typ sprzęgła umożliwiający płynną regulację rozdziału momentu obrotowego pomiędzy osie pojazdu, od całkowitego odłączenia napędu jednej osi do niemal sztywnego połączenia obu osi. Najważniejszymi elementami sprzęgła wiskotycznego są tarcze sprzęgłowe zanurzone w cieczy o zmiennej lepkości (płyn wiskotyczny). Poprzez zmianę lepkości tej cieczy (np.: poprzez zmianę temperatury), stymulowaną wzrostem lub spadkiem różnicy prędkości obrotowych pomiędzy dwiema tarczami sprzęgła, wpływa się na załączanie lub rozłączanie sprzęgła. Gdy koła obu osi poruszają się z tą samą prędkości obrotową, sprzęgło pozostaje rozłączone (tarcze poruszają się niezależnie od siebie, ze zbliżoną prędkością). Gdy różnica prędkości obrotowych kół przedniej i tylnej osi wzrasta (jedna z tarcz sprzęgła zaczyna obracać się szybciej od drugiej), następuje wzrost temperatury płynu wiskotycznego. Gęstniejący na skutek wzrastającej różnicy prędkości obrotowych obu tarcz płyn zmniejsza różnicę prędkości obrotowych obu tarcz sprzęgła, aż do ich całkowitego połączenia (następuje tym samym załączenie sprzęgła wiskotycznego, co jest równoznaczne z załączeniem napędu kół obu osi pojazdu). Poruszające się z tą samą prędkością tarcze sprzęgła zmniejszają ilość wydzielanego do oleju wiskotycznego ciepła, zmniejszając tym samym jego lepkość - ostatecznie następuje odłączenie napędu jednej z osi. W pojazdach o przeznaczeniu terenowym jak i pseudoterenowym (SUV), sprzęgło wiskotyczne często pełni także funkcję blokady mechanizmu różnicowego.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł