Szukaj

Silnik czterosuwowy - co to jest?

Typ silnika spalinowego, w którym jeden cykl pracy składa się z czterech suwów tłoka w cylindrze (suwu dolotu, suwu sprężania, suwu pracy, suwu wylotu). Tłok znajdujący się w cylindrze porusza się ruchem posuwistym. Wyróżnia się dwa skrajne położenia tłoka: DMP, czyli dolny martwy punkt (tłok znajduje się najbliżej wału korbowego) oraz GMP, czyli górny martwy punkt (tłok znajduje się najdalej od wału korbowego). Jeden cykl pracy silnika czterosuwowego składa się z następujących etapów: suwu dolotu (tłok znajduje się w GMP; zaczyna poruszać się w dół aż do osiągnięcia DMP; przy okazji przemieszczania się tłoka w dół w cylindrze wytwarzane jest podciśnienie; towarzyszy temu otwarcie zaworu ssącego; wytworzone przez cofający się tłok podciśnienie powoduje zassanie do wnętrza cylindra powietrza; po osiągnięciu DMP pierwszy suw - suw dolotu - dobiega końca), suwu sprężania (tłok znajduje się w DMP; we wnętrzu cylindra znajduje się zassane powietrze; tłok zaczyna się przemieszczać w kierunku świecy; zawór ssący zostaje zamknięty; zassane powietrze zostaje uwięzione we wnętrzu cylindra; poruszający się tłok zmniejsza objętość użyteczną cylindra powodując sprężanie powietrza; towarzyszy temu wzrost ciśnienia w cylindrze oraz gwałtowny wzrost temperatury sprężonego powietrza; gdy tłok znajduje się niemal w położeniu GMP, do wnętrza cylindra zostaje wtryśnięte paliwo; powstała mieszanka paliwowo - powietrzna jest silnie wybuchowa; przeskakująca iskra na świecy powoduje zapalenie mieszanki; w tym momencie kończy się drugi suw - suw sprężenia), suwu pracy (tłok znajduje się w GMP; zapalona mieszanka paliwowo - powietrzna wytwarza bardzo duże ciśnienie; rozprężający się gaz powoduje przemieszczenie tłoka z GMP do DMP; gdy tłok osiągnie DMP kończy się trzeci suw - suw pracy; jest to najważniejszy suw w całym cyklu, dzięki któremu wytwarzana jest energia mechaniczna napędzająca silnik) oraz suwu wylotu (tłok znajduje się w DMP; po osiągnięciu tego punktu posiada energię kinetyczną pozwalającą mu na kontynuowanie przemieszczania się w kierunku GMP; towarzyszy temu otwarcie zaworu wydechowego, dzięki czemu powstałe w wyniku spalenia mieszanki paliwowo - powietrznej gazy mogą wydostać się z cylindra; gdy tłok osiągnie położenie GMP czwarty suw - suw wylotu - zostaje zakończony; po zakończeniu suwu wylotu cały cykl się powtarza). Dzięki połączeniu tłoka z wałem korbowym za pomocą korbowodu energia powstała podczas spalania mieszanki paliwowo - powietrznej może zostać zamieniona na energię mechaniczną napędzającą koła samochodu.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 992

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł