Szukaj

Biopaliwa - co to jest?

Paliwa ekologiczne uzyskiwane z przetwórstwa produktów organizmów żywych (roślin, zwierząt lub mikroorganizmów). Biopaliwa, w odróżnieniu od paliw kopalnych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny), uznawane są za odnawialne źródło energii - ich spalanie nie zwiększa ładunku CO2 emitowanego do atmosfery (CO2 powstający podczas spalania biopaliw to ten sam dwutlenek węgla, który wcześniej został wbudowany z atmosfery w tkanki roślin podczas procesu fotosyntezy).

Z uwagi na stan skupienia biopaliwa dzieli się na:

  • Stałe - słoma w postaci bel, kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany, tzw. pellet, drewno, siano, a także inne przetworzone odpady roślinne.
  • Ciekłe - otrzymywane na drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów, fermentacji butylowej biomasy, bądź z estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych.
  • Gazowe - biogaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej, np. obornika.

Zarówno biodiesel jak i bioetanol są klasyfikowane jako biopaliwa i używane normalnie przez producentów paliw. Mogą to być w pełni paliwa bio lub służyć jako dodatek. Popularne są domieszki do paliw tradycyjnych.

 

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł