Szukaj

Biopaliwa - co to jest?

Paliwa ekologiczne uzyskiwane z przetwórstwa produktów organizmów żywych (roślin, zwierząt lub mikroorganizmów). Biopaliwa, w odróżnieniu od paliw kopalnych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny), uznawane są za odnawialne źródło energii - ich spalanie nie zwiększa ładunku CO2 emitowanego do atmosfery (CO2 powstający podczas spalania biopaliw to ten sam dwutlenek węgla, który wcześniej został wbudowany z atmosfery w tkanki roślin podczas procesu fotosyntezy). Z uwagi na stan skupienia biopaliwa dzieli się na stałe (słoma w postaci bel, kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany - tzw. pellet, drewno, siano, a także inne przetworzone odpady roślinne), ciekłe (otrzymywane na drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów, fermentacji butylowej biomasy, bądź z estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych) i gazowe (biogaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej, np.: obornika). Teoretycznie aspekt ekologiczny popularyzowania biopaliw nie powinien budzić wątpliwości, jednak praktyki stosowane przez niektóre państwa (np.: Brazylię, największego eksportera bioetanolu) w procesie produkcji biopaliw są dalekie od proekologicznych (rząd Brazylii popiera wycinanie lasów tropikalnych pod produkcję roślinności służącej do produkcji biopaliw).

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 992

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł