Szukaj

Elektrozawór - co to jest?

urządzenie elektromagnetyczne, które otwiera lub zamyka przepływ gazu. LPG trafia do elektrozaworu gazu w stanie ciekłym. Najpierw wpływa do komory odstojnikowej umieszczonej w dolnej części. Stąd przepływa przez filtr do górnej części, gdzie znajduje się tłoczek otwierający i zamykający przepływ gazu. Tłoczek zmienia swoje położenie (zamyka lub otwiera) w wyniku zmian napięcia na cewce elektrycznej, przy czym: - zawór jest zamknięty, jeśli na cewce zaworu nie ma napięcia - zawór jest otwarty i umożliwia przepływ gazu, gdy na cewce zaworu jest napięcie. Na zaciskach cewki nie występuje napięcie, kiedy kluczyk zapłonu w samochodzie jest wyłączony lub przełącznik sterujący jest w pozycji "BENZYNA". Wówczas tłoczek dociskany przez sprężynę zamyka dopływ gazu. Napięcie występuje przy pracującym silniku i przełączniku w pozycji "GAZ". Pole elektromagnetyczne wytworzone wewnątrz cewki przemieszcza wtedy tłoczek pokonując siłę sprężyny co otwiera zawór. Gaz przedostaje się wówczas przez elektrozawór do reduktora-parownika.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł