Szukaj

Spaliny - co to jest?

Spaliny samochodowe – co to jest?

Spaliny, nazywane również gazami spalinowymi lub wydechowymi, są mieszaniną gazów powstających w procesie spalania paliwa. Do spalin zalicza się wszystkie substancje znajdujące się w postaci gazowej podczas procesu spalania, również i te, które przyjęły później inny stan skupienia.

Spaliny – jaki jest ich skład?

Jednymi z najgroźniejszych składników spalin są tlenki azotu (przyczyniają się do powstawania smogu), związki ołowiu i siarki, a także węglowodory. W skład gazów spalinowych wchodzi ponadto trujący tlenek i dwutlenek węgla (przyczynia się do powstawania tzw. efektu cieplarnianego).

Jak dokonywać pomiaru – silniki benzynowe

Pomiaru składu spalin silników benzynowych dokonuje się za pomocą tzw. analizatorów czterogazowych (umożliwiają one określanie zawartości w spalinach tlenku węgla, węglowodorów, dwutlenku węgla oraz tlenu). Pomiaru składu spalin należy dokonywać wyłącznie przy szczelnym układzie wydechowym. W czasie dokonywania pomiaru silnik nagrzewa się do normalnej temperatury pracy, czyli min. 70 st. C. Skład spalin mierzony jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności dokonuje się go przy prędkościach obrotowych rzędu 2.000 – 3.000 obr./min, następnie zaś badany jest skład spalin podczas pracy silnika na biegu jałowym (sonda spalin musi być włożona do rury wydechowej na głębokość co najmniej 30 cm).

Jak dokonywać pomiaru – silniki wysokoprężne

W przypadku diesli bada się tzw. stopień zadymienia spalin (zawartość szkodliwych cząstek stałych). Podobnie jak w przypadku jednostek benzynowych, podstawowym warunkiem prawidłowości przeprowadzenia pomiaru, jest całkowita szczelność układu wydechowego. Silnik powinien być również nagrzany do temperatury 70 st. C. Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy cząstek stałych występujących w spalinach silników wysokoprężnych, dokonuje się kilkukrotnego przedmuchania układu wydechowego (od 3 do 5 razy), poprzez szybkie naciśnięcie pedału przyspieszenia. Następnie należy utrzymać podwyższoną prędkość pomiarową przez około minutę, w celu podgrzania komór spalania silnika. Sonda pomiarowa dymomierza powinna być włożona do rury wydechowej na głębokość równą co najmniej trzykrotnej średnicy wewnętrznej rury. Dla uzyskania wiarygodnych wyników badania zawartości cząstek stałych w spalinach, powinno się przeprowadzać trzy następujące po sobie pomiary (z przerwą minimum 15 sekund pomiędzy nimi). Przerwa czasowa jest potrzebna na usunięcie całej sadzy przed następnym cyklem pomiarowym.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł