Szukaj

Ropa naftowa - co to jest?

Ciekłe paliwo kopalne, będące mieszaniną naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów) z niewielkimi domieszkami tlenu, azotu i siarki, eksploatowane z dna mórz i oceanów. Ropa naftowa jest jedynym surowcem wyjściowym do produkcji paliw płynnych (benzyny, oleju napędowego) w procesie destylacji frakcyjnej i z tego też względu ma kluczowe znaczenie dla stabilności gospodarki światowej. Największymi złożami ropy naftowej dysponują kraje arabskie (Arabia Saudyjska, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Irak), Rosja, Wenezuela, Brazylia, Stany Zjednoczone, Meksyk, Chiny, Norwegia i Wielka Brytania. Obecnie nie istnieje dziedzina gospodarki światowej, dla której cena ropy naftowej nie miałaby znaczenia - każdy typ działalności warunkowany jest cenami tego surowca, które bezpośrednio przekładają się na koszty produkcji i obrotu produktami finalnymi.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł