Szukaj

ON - Olej napędowy - co to jest?

Typ paliwa stosowany w silnikach wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym. Olej napędowy jest mieszaniną węglowodorów (w tym wypadku naftenowych, parafinowych oraz aromatycznych), jednak o wyższej temperaturze wrzenia (180 - 350°C) niż w przypadku benzyny. Olej napędowy uzyskiwany jest w procesach destylacyjnych ropy naftowej. Produkty procesów destylacyjnych (destylaty) charakteryzują się dużą zawartością siarki, w związku z czym konieczne jest jej usuwanie w procesach hydrorafinacji (proces katalityczny z udziałem wodoru). W przypadku oleju napędowego najistotniejszym parametrem jest liczba cetanowa określająca podatność danego typu oleju napędowego na samozapłon. Podobnie jak w przypadku benzyn, by ją określić, porównuje się badany typ oleju napędowego do oleju wzorcowego (mieszanka cetanu - bardzo krótki czas zapłonu i metylo-naftalenu o długim czasie zapłonu) i na podstawie doświadczeń przeprowadzanych na silniku testowym przy użyciu analizowanego oleju napędowego określa się jego liczbę cetanową. Polskie normy określają minimalną liczbę cetanową sprzedawanych olejów napędowych gwarantującą prawidłową eksploatację silnika na poziomie ok. 51. Olej napędowy o niższej liczbie cetanowej niekorzystnie wpływa na pracę jednostki napędowej (wyższe spalanie, mniejsza ekonomika, większa emisja wibracji, hałasu i sadzy). Wyższa niż deklarowana przez normy liczba cetanowa wpływa pozytywnie na parametry pracy jednostki napędowej (niższe spalanie, łatwiejszy rozruch, cichsza praca). Spośród węglowodorów wchodzących w skład oleju napędowego najlepszymi parametrami odznaczają się liniowe węglowodory parafinowe, które spalają się równomiernie w całej objętości, a ich liczba cetanowa zawiera się w zakresie wartości 70 - 110. Nieco gorszymi parametrami odznaczają się rozgałęzione węglowodory parafinowe i nafteny, których liczba cetanowa oscyluje w zakresie wartości 20 - 70. Najgorszymi parametrami dysponują proste węglowodory aromatyczne, których liczba cetanowa waha się w granicach 0-60, natomiast w przypadku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (poza naftenami) wartość ta wynosi tylko ok. 20.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 992

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł