Szukaj

Czterosuw - co to jest?

Silnik czterosuwowy; zasada działania silnika spalinowego opiera się na cyklach przemian zachodzących w cylindrach. W silniku czterosuwowym, jak sama nazwa wskazuje, jeden cykl pracy składa się z czterech suwów tłoka w cylindrze (suw dolotu, suw sprężenia, suw pracy i suw wylotu). W czasie suwu dolotu tłok znajduje się w GMP (górnym martwym punkcie, kiedy to tłok znajduje się najdalej od wału korbowego). Zaczyna poruszać się w dół aż do osiągnięcia DMP (dolnego martwego punktu, kiedy to tłok znajduje się najbliżej wału korbowego). Przy okazji przemieszczania się tłoka w dół w cylindrze wytwarzane jest podciśnienie. Towarzyszy temu otwarcie zaworu ssącego. Wytworzone przez cofający się tłok podciśnienie powoduje zassanie do wnętrza cylindra powietrza. Po osiągnięciu DMP pierwszy suw - suw dolotu - się kończy. Suw sprężania zaczyna się, gdy tłok znajduje się w DMP. We wnętrzu cylindra znajduje się zassane powietrze. Tłok zaczyna się przemieszczać w kierunku świecy. Zawór ssący zostaje zamknięty. Zassane powietrze zostaje uwięzione we wnętrzu cylindra. Poruszający się tłok zmniejsza objętość użyteczną cylindra powodując sprężanie powietrza. Towarzyszy temu wzrost ciśnienia w cylindrze oraz gwałtowny wzrost temperatury sprężonego powietrza (kilkaset stopni Celsjusza). Gdy tłok znajduje się niemal w położeniu GMP, do wnętrza cylindra zostaje wtryśnięte paliwo. Powstała mieszanka paliwowo - powietrzna jest silnie wybuchowa. Przeskakująca iskra na świecy powoduje zapalenie mieszanki. W tym momencie kończy się drugi suw - suw sprężenia. Suw pracy zaczyna się, gdy tłok znajduje się w GMP. Zapalona mieszanka powietrzno - paliwowa wytwarza bardzo duże ciśnienie. Rozprężający się gaz powoduje przemieszczenie tłoka z GMP do DMP. Gdy tłok osiągnie DMP kończy się trzeci suw - suw pracy. Jest to najważniejszy suw w całym cyklu, dzięki któremu wytwarzana jest energia mechaniczna napędzająca silnik. Suw wylotu rozpoczyna się, gdy tłok znajduje się w DMP. Po osiągnięciu tego punktu posiada energię kinetyczną pozwalającą mu na kontynuowanie przemieszczania się w kierunku GMP. Towarzyszy temu otwarcie zaworu wydechowego, dzięki czemu powstałe w wyniku spalenia mieszanki paliwowo - powietrznej gazy mogą wydostać się z cylindra. Gdy tłok osiągnie położenie GMP czwarty suw - suw wylotu zostaje zakończony. Po zakończeniu suwu wylotu cały cykl się powtarza.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 992

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł