Szukaj

CNG (Compressed Natural Gas) - sprężony gaz ziemny - co to jest?

CNG to sprężony gaz ziemny. Jest to paliwo powstałe na bazie metanu. Może on być kopalny lub odnawialny (pozyskiwany z biomasy). Gaz ziemny różni się zasadniczo od LPG, będącego płynną mieszanką dwóch gazów: propanu i butanu, powstających podczas rafinacji ropy naftowej.

Paliwo CNG jest stosowane z powodzeniem do napędu aut w Europie Zachodniej, a także na masową skalę w USA i Kanadzie. W Polsce jest wciąż mało popularne (wysoki koszt instalacji i mała liczba stacji tankowania).

Który lepszy – CNG czy LPG?

Technicznie CNG, który ma wyższą liczbę oktanową od LPG (130 wobec 90-120 dla autogazu). Wyższa liczba oktanowa przekłada się na równomierność procesu spalania i ochronę gniazd zaworowych przed wypalaniem. Podczas spalania CNG nie wymywa się film olejowy ze ścianek cylindra (jak ma to miejsce w instalacjach LPG), dzięki czemu silnik ma większą żywotność. Gaz ziemny jest bezpieczniejszy, niż LPG i benzyna (temperatura zapłonu CNG dwukrotnie wyższa niż benzyny). Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i w przypadku powstania nieszczelności instalacji, natychmiast się unosi zapobiegając groźbie eksplozji. Ponadto w produktach spalania CNG nie ma szkodliwych dla środowiska cząstek stałych.

Ekonomicznie wygrywa jednak LPG. Jest paliwem znacznie tańszym, które obniża realnie koszt jazdy o ok. 40-50 proc. w stosunku do jazdy na benzynie. CNG nie przynosi zbyt dużych korzyści finansowych. Ponadto instalacje CNG są drogie i wymagają przebudowy pojazdu, co w praktyce jest nieopłacalne. Dlatego rację bytu mają wyłącznie pojazdy fabrycznie wyposażone w instalację CNG i odpowiednio przygotowany do tego silnik. Instalację LPG można zamontować do znakomitej większości aut.

Również użytkowo wygrywa LPG, które można zatankować niemal na każdej stacji w Polsce i na wielu stacjach w Europie. W przeciwieństwie do CNG, które da się zatankować jedynie w dużych miastach. Serwisowanie i naprawy instalacji LPG są niższe niż CNG. Ponadto instalacja CNG jest bardzo ciężka (zbiorniki), co znacząco obniża ładowność pojazdu.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł