Szukaj

Klimatyzacja (A/C - Air Conditioning) - co to jest?

Klimatyzacja: element wyposażenia samochodu, umożliwiający obniżenie temperatury w układzie wentylacji samochodu względem temperatury powietrza, które do układu trafia (temperatury otoczenia). Rozróżnia się:

  • klimatyzację manualną, gdzie kierowca ma wpływ jedynie za jej włączenie i wyłącznie, a temperaturę powietrza ustawia przez tradycyjne pokrętło w układzie wentylacji
  • klimatyzację automatyczną, w której kierowca ustawia pożądaną temperaturę wętrza, a sterownik klimatyzacji tak reguluje jego przepływem o temperaturą, by uzyskać pożądany efekt

Budowa układu klimatyzacji

Podstawowe elementy układu klimatyzacji to:

  • sprężarka (kompresor) - która odpowiada za obiek czynnika chłodzącego
  • skraplacz - inaczej chłodnica klimatyzacji, będąca wymiennikiem ciepła
  • osuszacz - tzw. filtr odwadniacza, który eliminuje nadmiar wilgoci w układzie
  • zawór rozprężający - redukuje ciśnienie czynnika w układzie
  • parownik - chłodnica powietrza w układzie wentylacji

Zasada działania układu klimatyzacji

Układ klimatyzacji dzieli się na część wysokociśnieniową i niskociśnieniową. Kompresor klimatyzacji spręża czynnik w układzie do wysokiego ciśnienia, co powoduje jego obieg. Gdy czynnik wydostaje się ze sprężarki pod wysokim ciśnieniem rozgrzewa się. Dlatego trafia do skraplacza, zwanego chłodnicą klimatyzacji umieszczonego z przodu pojazdu. Dzięki temu oraz wentylatorowi czynnik sie schładza. Jak sugeruje nazwa, w skraplaczu czynnik zmienia stan skupienia z gazowego w ciekły, czyli jest skraplany. W takim stanie trafia do osuszacza, w którym następuje oddzielenie od płynnego czynnika roboczego zanieczyszczeń mechanicznych, pary wodnej i cząstek powietrza. Czynnik nadal znajduje się pod wysokim ciśnieniem.

Kolejnym etapem jest rozprężenie czynnika, które następuje w zaworze rozprężającym, nierzadko zintegrowanym z osuszaczem. W wyniku rozprężenia czynnik gwałtownie obniża swoją temperaturę trafiając do parownika, który wygląda i działa jak mała chłodniczka powietrza, przez którą przepływa strumień powietrza generowany przez wentylator. Powietrze, które ma trafić do kabiny zostaje schłodzone dzięki obecności parownika w kanale wentylacji. Parownik pełni podobną, choć odwrotną funkcję do nagrzewnicy w układzie ogrzewania. Czynnik klimatyzacji po rozprężeniu w parowniku zostaje zassany przez pracujący kompresor i proces się powtarza.

 

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł