Szukaj

E-paliwa - co to jest?

E-paliwa – co to takiego?

Są to ekologiczne substancje syntetyczne (nazywane często neutralnymi), różniące się od swoich tradycyjnych odpowiedników sposobem ich pozyskiwania – głównie poprzez metodę syntetyczną przy użyciu wody i dwutlenku węgla, a także za pomocą pozyskiwanej w sposób ekologiczny energii elektrycznej i słonecznej.

E-benzyna – z czego się składa?

Do produkcji tego ekologicznego paliwa wykorzystuje się izooktan w stanie płynnym. Jest on pozyskiwany z organicznego związku chemicznego z grupy węglowodorów, nazywanego izobutylenem oraz wodoru. E-benzyna charakteryzuje się bardzo wysoką liczbą oktanową ROZ (Research Oktan Zahl – tzw. liczba oktanowa badawcza), sięgającą 100. Dla porównania, liczba oktanowa benzyny pozyskiwanej z ropy naftowej waha się w granicach 91-98. E-benzyna nie zawiera siarki i benzenu. Proces spalania jest czysty, zaś wysoka liczba oktanowa przekłada się na znaczące podniesienie stopnia sprężania i wydajności silników benzynowych.

E-diesel – z czego się składa?

Zamiast oleju napędowego, do jego produkcji stosuje się wodę, dwutlenek węgla i prąd. Wodę podgrzewa się w procesie elektrolizy do temperatury około 800 st. C. Po zamienieniu jej w parę, następuje rozkład na wodór i tlen. Następnie wodór w reaktorach syntezy reaguje z dwutlenkiem węgla w kolejnych procesach chemicznych. Oba przebiegają w temperaturach sięgających około 220 st. C i pod ciśnieniem 25 barów. W ramach procesów syntezy otrzymywana jest ciecz energetyczna o nazwie Blue Crude, której skład jest oparty na związkach węglowodorowych. Jej uszlachetniona wersja jest już syntetycznym paliwem e-diesel.

E-gaz – z czego się składa?

W tym przypadku nie chodzi o popularny LPG, czyli mieszaninę propanu i butanu, ale o gaz ziemny CNG. Do produkcji jego syntetycznego odpowiednika wystarcza zwykła woda i prąd elektryczny. W procesie elektrolizy rozkłada się wodę na tlen i wodór. Do dalszych celów potrzebny jest już tylko ten ostatni. Wodór poddawany jest reakcji z dwutlenkiem węgla. Proces ten nazywany metanizacją, pozwala na uzyskanie struktury chemicznej e-gazu zbliżonej do gazu ziemnego. W wyniku jego pozyskiwania produktami ubocznymi są tak nieszkodliwe substancje, jak tlen i woda.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł