Szukaj

Tłumik - co to jest?

Tłumik (dokładniej: tłumik wydechowy) to część układu wydechowego silnika spalinowego, kluczowa dla redukcji hałasu i emisji spalin do prawidłowego poziomu. Ze względu na współczesne, rygorystyczne normy środowiskowe, w układach wydechowych nowych samochodów zamontowany jest najczęściej więcej niż jeden tłumik (dwa lub trzy).

Gazy spalinowe wydostające się z silnika potrafią wygenerować w samochodach osobowych hałas rzędu nawet 130 decybeli. Zastosowanie tłumików pozwala zredukować ich ciśnienie, a przez to poziom hałasu dobywający się z silnika nawet o 90 procent. W przypadku emisji spalin skuteczność tłumików jest uzależniona od związku chemicznego, który ma eliminować. Większa skuteczność tłumików najczęściej wiąże się z niższą sprawnością silnika (ograniczają jego moc).

Rodzaje tłumików

Wyróżnia się kilka rodzajów tłumików ze względu na ich budowę, a przez to - na sposób działania:

  • Tłumik absorpcyjny - spaliny przepływają przez perforowaną rurę i trafiają na watę tłumiącą (wata stalowa, mineralna lub szklana)
  • Tłumik refleksyjny - spaliny odbijają się wielokrotnie od odpowiednio uformowanej przestrzeni, a przez to tracą prędkość i energię
  • Tłumik interferencyjny - spaliny rozdzielane są na dwa kanały o różnej długości. Po ponownym spotkaniu fale o różnej częstotliwości nakładają się na siebie (interferują) i wzajemnie wygaszają

Ponieważ każdy typ tłumika ma swoje dobre i złe strony, w jednym układzie wydechowym można znaleźć różne kombinacje powyższych konstrukcji.

Tłumik - usterki

Tłumiki samochodowe pracują przy bardzo wysokich temperaturach (do 1000 stopni C), więc często spotykaną usterką jest przepalenie tłumika. Z tego samego powodu w starszych samochodach może dojść do urwania lub uszkodzenia rury wydechowej. 

Często obserwowaną przez kierowców przypadłością jest wyciekająca z końcówki układu wydechowego woda. Nie zawsze jest ona objawem usterki. Wbrew obiegowej opinii woda ta nie pochodzi z paliwa a z samych spalin, które ze względu na swoją wysoką temperaturę skraplają powietrze w układzie wydechowym. Sytuacja ta jest szczególnie dobrze widoczna po dłuższym postoju auta lub w samochodach z instalacją LPG

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł