Szukaj

LNG (Liquefied Natural Gas) - co to jest?

LNG – co to jest?

Jest to skroplony, wysokometanowy gaz ziemny (z ang. Liquefied Natural Gas), oznaczany chemicznym skrótem CH4. Technologicznie ma on postać płynną w celu ułatwienia transportowania i magazynowania w miejscach, które znajdują się poza zasięgiem tradycyjnych sieci gazowych.

Jak to funkcjonuje?

Gaz ziemny jest schładzany do temperatury -162 st. C. W wyniku tego zabiegu zmniejsza się jego objętość ponad 600 razy. Dodatkowo gaz oczyszcza się z wilgoci, dwutlenku węgla, azotu i tzw. węglowodorów ciężkich. W wyniku tego uzyskuje się związek bezwonny, bezbarwny i nietoksyczny. LNG charakteryzuje się ponadto o wysoką liczbą oktanową rzędu 130. Przed dostarczeniem do instalacji gazowej odbiorcy jest dodatkowo nawaniany.

Jakie są zalety?

Gaz ziemny w postaci skroplonej da się transportować w efektywny sposób cysternami do stacji regazyfikacji znajdującej się w pobliżu odbiorcy. LNG będąc paliwem ekologicznym jest preferowany w Europie, jako nośnik energii do produkcji ciepła technologicznego, z powodzeniem zastępując oleje opałowe oraz LPG.

Jak transportowany?

Gaz ziemny CH4 można przewozić zarówno cysternami samochodowymi, jak i kolejowymi. Do dłuższego (międzykontynentalnego) transportu służą zaś specjalne statki nazywane metanowcami.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 992

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł