Szukaj

Biodiesel - co to jest?

Biopaliwo stosowane do napędu samochodów wyposażonych w silniki Diesla. Biodiesel to najczęściej przetworzony chemicznie olej roślinny (zwykle rzepakowy),lub też jego mieszanina z tradycyjnym olejem napędowym. Estry metylowe kwasów tłuszczowych, stanowiące rdzeń biodiesli, zapewniają lepsze własności smarne silnikom niż tradycyjny olej napędowy.

Biodiesel ma właściwości fizykochemiczne zbliżone do oleju napędowego, ponadto jest paliwem odnawialnym i biodegradowalnym. Jego stosowanie obniża całkowitą emisję gazów cieplarnianych (GHG), czego dowodem jest Certyfikat potwierdzający spełnienie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju.

Zalety i wady biodiesla

Zalety wynikające ze stosowania biodiesli to bezsiarkowa emisja spalin oraz korzystniejszy globalny bilans CO2. 

Wady biodiesla to wyższa o ok. 20 proc. emisja tlenków azotu i konieczność stosowania katalizatora SCR, wyższa emisja sadzy i konieczność rozwiązania problemu zapychania filtra DPF, tendencja do rozpuszczania uszczelek i przewodów w silniku wykonanych z gumy (kauczuku) i niektórych tworzyw sztucznych.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł