Szukaj

Dwusuw - co to jest?

Patrz Silnik dwusuwowy. Typ tłokowego silnika spalania wewnętrznego, w którym cztery cykle pracy silnika (ssanie, sprężanie, praca i wydech) nakładają się na siebie w czasie dwóch suwów tłoka (od DMP do GMP i ponownie do DMP). Niegdyś silniki dwusuwowe z racji swojej prostoty (brak miski olejowej - smarowanie mechanizmów ciernych odbywa się poprzez obecność oleju w mieszance paliwowo - powietrznej, brak zaworów - zasilanie odbywa się poprzez specjalne okienka otwierane i zamykane przez przemieszczający się tłok) stanowiły ciekawą alternatywę dla konstrukcji czterosuwowych. Prostota konstrukcji, wynikająca z małej liczby współpracujących ze sobą części przekładała się na niski koszt produkcji. Jednak wzrastającą świadomość ekologiczna, przejawiająca się m.in. wprowadzaniem coraz surowszych norm czystości spalin (Euro 3, Euro 4), pogrzebała ideę masowego stosowania jednostek dwusuwowych (wydalanie z komory nadtłokowej spalin odbywało się przy aktywnym udziale świeżej mieszanki olejowo - paliwowo - powietrznej). Silnik dwusuwowy zasadniczo składa się z cylindra, w którym za pomocą mechanizmu korbowego porusza się tłok. W świetle cylindra wyróżnić można trzy okienka: okienko wydechowe służące do wydalania spalin, okienko kanału wlotowego doprowadzające mieszankę paliwowo - powietrzną do skrzyni korbowej, oraz kanał przelotowy służący do przemieszczania zassanej wcześniej do skrzyni korbowej mieszanki paliwowo - powietrznej do światła cylindra. Jak sama nazwa wskazuje, silnik dwusuwowy wykonuje cztery cykle pracy w czasie dwóch suwów. W czasie pierwszego suwu, tj. przemieszczania się tłoka z GMP (górnego martwego punktu) do DMP (dolnego martwego punktu), spowodowanego zapłonem mieszanki paliwowo - powietrznej w przestrzeni nadtłokowej, tłok wykonuje jednocześnie pracę (napędza wał korbowy) i jednocześnie wstępnie spręża w skrzyni korbowej wcześniej zassaną przez kanał dolotowy mieszankę paliwowo - powietrzną. Gdy tłok osiągnie DMP, odsłania okienko kanału przelotowego, poprzez które wstępnie sprężona w skrzyni korbowej mieszanka paliwowo - powietrzna przemieszcza się do światła cylindra. Przemieszczająca się do światła cylindra mieszanka paliwowo - powietrzna jednocześnie „wypycha” poprzez okienko wydechowe spaliny powstałe podczas procesu zapłonu mieszanki. Przemieszczający się w górę, z DMP do GMP, tłok zasłania okienka przelotowe i wydechowe, tworząc tym samym szczelną przestrzeń nadłokową, w której sprężana jest mieszanka paliwowo - powietrzna. Jednocześnie odsłania okienko kanału dolotowego, przez co następuje zassanie mieszanki paliwowo - powietrznej do skrzyni korbowej. Gdy tłok osiąga GMP, przeskakująca na świecy iskra zapala sprężoną nad tłokiem mieszankę paliwowo - powietrzną. Po zapłonie mieszanki paliwowo - powietrznej tłok przemieszcza się ponownie w dół cylindra, od położenia GMP do DMP, wykonując suw pracy. Tym samym cykl się powtarza. Jak widać, silnik dwusuwowy wykonuje pełen obieg roboczy w dwóch suwach (GMP - DMP - GMP), które składają się na jeden obrót wału korbowego. Tradycyjne silniki dwusuwowe nie były w stanie sprostać rosnącym wymaganiom ekologicznym, jednak ostatnimi czasy ich mocno udoskonalone konstrukcje na nowo pukają do drzwi światka motoryzacyjnego (samochodowego).

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 992

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł