Szukaj

Wahacz - co to jest?

Wahacz to element zawieszenia stosowany w pojazdach, odizolowany w większości przypadków od osi tulejami metalowo-gumowymi (tzw. silentblokami), w celu wytłumienia drgań przenoszonych z nawierzchni. Wahacze produkowane są jako wytłaczane profile z blachy stalowej. konstrukcyjnej. o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych (przekrój zamknięty lub otwarty). Mogą być również wykonywane jako odlewy żeliwne, odkuwki stalowe lub odlewy ze stopów lekkich (aluminium).

Wahacz poprzeczny – co to jest?

Wahacz poprzeczny sztywny element prowadzący przemieszczane przestrzennie koło jezdne, przekręcający się równocześnie wokół osi równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu. W najczęściej występujących, klasycznych zawieszeniach niezależnych kół jezdnych na wahaczach poprzecznych, każde z kół jest prowadzone przez dwa wahacze. Mogą one tworzyć dwa rodzaje układów: tzw. równoległy lub trapezowy.

Jak wygląda układ równoległy wahaczy poprzecznych?

W układzie tym wahacze poprzeczne mają taką samą długość. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniona jest niezmienność pochylenia koła jezdnego podczas przemieszczeń przestrzennych.

Jak wygląda układ trapezowy wahaczy poprzecznych?

Podstawową różnicą w porównaniu z układem równoległym jest znacznie krótsza długość górnego wahacza w stosunku do dolnego. Ze względu na różne długości czynne wahaczy poprzecznych koła jezdne zmieniają swe pochylenie i rozstaw. Obecnie w większości pojazdów stosowany jest głównie równoległy układ wahaczy. Z kolei układy trapezowe montuje się bardzo rzadko, przede wszystkim ze względu na znaczny ciężar łączny elementów składowych i dużą ilość przestrzeni przez nich zajmowaną.

Co to jest wahacz wzdłużny?

Wahacz wzdłużny to sztywny element o niezmiennej długości prowadzący przemieszczające się przestrzennie koło jezdne i przekręcający się wokół osi prostopadłej do płaszczyzny symetrii pojazdu. Zawieszenie niezależne koła jezdnego może być realizowane poprzez jeden wahacz wzdłużny (rozwiązanie rzadko stosowane) lub ich parę.

Ze względu na ich ukształtowanie wyróżnia się:

  • wahacze proste
  • wahacze rozwidlone
  • wahacze korbowe

Pojedyncze wahacze stosowane są bardzo rzadko z uwagi na znaczną zmienność wyprzedzenia sworzni zwrotnic.

Co to jest wahacz skośny?

Wahacz skośny to element stosowany prawie wyłącznie przy osiach napędowych kół niekierowanych. Wahacz skośny jest sztywnym elementem o niezmiennej długości, który prowadząc przemieszczane przestrzennie koło przekręca się wokół osi skośnej w stosunku do podłużnej i poprzecznej osi symetrii pojazdu. We współczesnych konstrukcjach stosuje się rożne układy wahaczy, np. poprzeczne razem ze wzdłużnymi lub poprzeczne ze skośnymi. Układ taki określany jest mianem wichrowatego.

Jak działa układ wichrowaty wahaczy?

Układ wichrowaty zapewnia zawieszenie niezależne kierowanego koła jezdnego, dzięki współdziałaniu dwóch wahaczy rozwidlonych – dolny poprzeczny, górny wzdłużny. Zaletą tego rozwiązania jest niemal całkowite wyeliminowanie zmienności pochyleń i rozstawu kół jezdnych. Wadę stanowią duże zmiany rozbieżności kół jezdnych wskutek ich wychyleń. Można je jednak ograniczyć poprzez zastąpienie górnych wahaczy wzdłużnych wahaczami skośnymi.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł