Szukaj

Geometria kół - co to jest?

Geometria kół – co to jest?

To zespół elementów zawieszenia decydujących o prawidłowym prowadzeniu kół, właściwym ustawieniu koła kierownicy oraz odpowiedniej kierowalności pojazdu. Podstawowymi parametrami geometrii kół w każdym pojeździe są: zbieżność kół, kąt ich pochylenia (nachylenia), kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy, a także kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy.

Zbieżność kół – co to jest?

To wartość określająca położenie kół przednich lub tylnych względem siebie. Jeżeli koła skierowane są do wewnątrz wówczas mówimy, że wartości zbieżności są dodatnie. Jeśli natomiast koła skierowane są na zewnątrz, wówczas są one ujemne.

Kąt pochylenia (nachylenia) kół – co to jest?

To kąt zawarty między pionem a płaszczyzną koła. W przypadku pochylenia koła na zewnątrz, kąt pochylenia jest dodatni, wewnątrz – ujemny. W większości eksploatowanych pojazdów kąt pochylenia kół jest ujemny.

Kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy – co to jest?

To z kolei kąt zawarty pomiędzy sworzniem zwrotnicy a prostą pionową koła. Pochylenie koła wraz z pochyleniem osi sworznia zwrotnicy, określane jest mianem promienia zataczania. Może on być dodatni (jeśli punkt przecięcia obu osi leży poniżej płaszczyzny jezdni) lub ujemny (powyżej płaszczyzny jezdni).

Kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy – co to jest?

To natomiast kąt zawarty pomiędzy osią sworznia zwrotnicy, a prostą pionową koła. Jego wartość jest dodatnia, kiedy punkt przecięcia osi sworznia zwrotnicy z podłożem wyprzedza punkt styku opony z podłożem. W przypadku przeciwnym kąt jest ujemny (tzw. opóźnienie osi sworznia zwrotnicy).

Jak ustawiać?

Ustawienia geometrii kół dokonuje się za pomocą zmiany długości drążków kierowniczych, drążków zbieżności lub poprzez dokręcenie lub odkręcenie śrub mocujących wahacz. Niewłaściwie ustawiona geometria kół skutkuje tzw. ściąganiem pojazdu: po oderwaniu rąk z koła kierownicy pojazd zaczyna skręcać. Przyczynę takiego stanu rzeczy stanowi zazwyczaj złe ustawienie kątów pochylenia kół. Objawem niewłaściwego ustawienia geometrii, może być również opóźniona reakcja samochodu na ruchy kierownicą.

Kiedy ustawiać?

Kontrolę ustawienia kół powinno się przeprowadzać co najmniej raz do roku. Pozwoli to uniknąć niekontrolowanego zachowania się pojazdu na drodze, np. wpadnięcia w poślizg. Nieprawidłowa geometria kół wpływa również na skrócenie żywotności opon, poprzez nierównomierne zużycie bieżnika po wewnętrznej i zewnętrznej stronie opony.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł