Szukaj

Stopień sprężania - co to jest?

Wielkość geometryczna, będąca stosunkiem objętości cylindra silnika w momencie, gdy tłok znajduje się w górnym martwym położeniu (GMP) do objętości cylindra silnika w momencie, gdy tłok znajduje się w dolnym martwym położeniu (DMP). Z punktu widzenia faz pracy silnika jest stosunek objętości roboczej cylindra na końcu suwu ssania do objętości roboczej cylindra na końcu suwu sprężania. Stopień sprężania i ciśnienie sprężania często błędnie traktowane są jako pojęcia analogiczne (tymczasem stopień sprężania to wartość niezmienna dla danego silnika, podczas gdy ciśnienie sprężania zmienia się wraz ze zmianą warunków pracy jednostki napędowej). Stopień sprężania silnika decyduje o sprawności energetycznej silnika - im większy stopień sprężania, tym wyższa wydajność energetyczna silnika. W przypadku silników o zapłonie iskrowym (benzynowych) stopień sprężania waha się w przedziale 7.5 - 13 (8.0 - 10 w przypadku silników z doładowaniem). Dla silników o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnych) stopień sprężania waha się już w przedziale 9 - 11.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 992

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł