Szukaj

Mieszanka paliwowo - powietrzna - co to jest?

Mieszanina par powietrza i paliwa w odpowiednich proporcjach, stanowiąca podstawowe medium zasilające silnik spalinowy. Mieszanka paliwowo - powietrzna w komorze spalania silnika podlega sprężaniu, spalaniu i rozprężaniu, co staje się źródłem energii kinetycznej napędzającej silnik. Optymalny skład mieszanki paliwowo - powietrznej gwarantuje prawidłową pracę jednostki napędowej. Nad jakością i składem mieszanki paliwowo - powietrznej czuwa szereg czujników, które w zależności od parametrów zassanego do silnika powietrza (objętość, gęstość, temperatura), przesyłają do jednostki sterującej wtryskiem dane na temat wymaganej dawki paliwa. W oparciu o powyższe dane, jednostka sterująca dobiera czasy otwarcia wtryskiwaczy, w celu skomponowania optymalnej mieszanki paliwowo - powietrznej. Zazwyczaj optymalny skład mieszanki paliwowo - powietrznej to taki, w którym na 1 kg spalonego paliwa przypada 14.7 kg powietrza (mieszanka stechiometryczna). Gdy proporcje ulegają zmianie, wówczas mówimy o spalaniu mieszanki ubogiej (więcej niż 14.7 kg powietrza na 1 kg paliwa) lub wzbogaconej (mniej niż 14.7 kg powietrza na 1 kg paliwa). W przypadku spalania mieszanki stechiometrycznej występują niskie poziomy emisji szkodliwych związków. Spalanie ubogiej mieszanki wzmaga wysoką emisję tlenków azotu, natomiast spalanie bogatej mieszanki podnosi poziomy emisji tlenku węgla (CO) oraz węglowodorów (HC).

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł