Szukaj

Kolizja drogowa - co to jest?

Kolizja – co to jest?

Potocznie stosowane określenie kolizja w polskim prawie nie posiada definicji. Przyjęło się, że o kolizji mówimy wtedy, gdy doszło do zetknięcia, uszkodzenia pojazdu/pojazdów w wyniku tego, że któryś z kierujących/kierowców nie zachował należytej ostrożności. Efektem tego może być stłuczka lub:

  • potrącenie pieszego
  • potrącenie zwierzęcia
  • zdarzenie z udziałem rowerzysty i innego uczestnika ruchu
  • inne sytuacje drogowe, ale tylko te, które zaistniały na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

 

Jak się zachować w przypadku kolizji?

Po zaistniałym zdarzeniu należy upewnić się, czy uszkodzone pojazdy nie zagrażają innym użytkownikom drogi. Zaleca się wezwanie policji na miejsce zdarzenia, pomimo formalnego braku obowiązku jej obecności (w myśl obowiązujących przepisów wystarczy sporządzić notatkę z przebiegu zdarzenia, z uwzględnieniem danych poszkodowanych stron). Zawiadomienie jest jednak zasadne i właściwe z punktu widzenia późniejszego procesu likwidacji szkody.

Warto również uzyskać dane osobowe świadków zdarzenia. W przypadku uszkodzenia pojazdu uniemożliwiającego kontynuowanie jazdy, należy zlecić jego holowanie. Trzeba przy tym pamiętać, aby za wykonaną usługę otrzymać dokument potwierdzający koszty holowania (np. fakturę VAT).

Co dalej po kolizji?

Kolejny krok to zgłoszenie szkody w firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony był sprawca kolizji. Podczas zgłaszania szkody należy precyzyjnie określić przebieg zdarzenia oraz zakres uszkodzeń swojego pojazdu. Z kolei już w trakcie oględzin, zwracajmy uwagę na określony przez kwalifikatora firmy ubezpieczeniowej zakres napraw koniecznych uszkodzonego pojazdu. Po zakończonych oględzinach musi być sporządzony protokół oględzin. Następnie trzeba zdecydować się, co do sposobu likwidacji szkody. Chodzi o to, czy naprawiać pojazd z przedstawieniem stosownej dokumentacji, czyli bezgotówkowo lub odebrać odszkodowanie gotówkowe na podstawie kosztorysu. Bez względu na sposób likwidacji szkody, poszkodowany powinien otrzymać odszkodowanie w kwocie odpowiadającej rozmiarom szkody powstałej w wyniku kolizji lub wypadku.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 978

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł