Szukaj

Kolizja drogowa - co to jest?

Kolizja – co to jest?

To zdarzenie drogowe wynikłe np. ze zderzenia dwóch pojazdów (tzw. stłuczki), w którym żaden z jego uczestników nie odniósł obrażeń, a szkody ograniczają się wyłącznie do mienia.

Jak się zachować?

Po zaistniałym zdarzeniu należy upewnić się, czy uszkodzone pojazdy nie zagrażają innym użytkownikom drogi. Zaleca się wezwanie policji na miejsce zdarzenia, pomimo formalnego braku obowiązku jej obecności (w myśl obowiązujących przepisów wystarczy sporządzić notatkę z przebiegu zdarzenia, z uwzględnieniem danych poszkodowanych stron). Zawiadomienie jest jednak zasadne i właściwe z punktu widzenia późniejszego procesu likwidacji szkody. Warto również uzyskać dane osobowe świadków zdarzenia. W przypadku uszkodzenia pojazdu uniemożliwiającego kontynuowanie jazdy, należy zlecić jego holowanie. Trzeba przy tym pamiętać, aby za wykonaną usługę otrzymać dokument potwierdzający koszty holowania (np. fakturę VAT).

Co dalej?

Kolejny krok to zgłoszenie szkody w firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony był sprawca kolizji. Podczas zgłaszania szkody należy precyzyjnie określić przebieg zdarzenia oraz zakres uszkodzeń swojego pojazdu. Z kolei już w trakcie oględzin, zwracajmy uwagę na określony przez kwalifikatora firmy ubezpieczeniowej zakres napraw koniecznych uszkodzonego pojazdu. Po zakończonych oględzinach musi być sporządzony protokół oględzin. Następnie trzeba zdecydować się, co do sposobu likwidacji szkody. Chodzi o to, czy naprawiać pojazd z przedstawieniem stosownej dokumentacji, czyli bezgotówkowo lub odebrać odszkodowanie gotówkowe na podstawie kosztorysu. Bez względu na sposób likwidacji szkody, poszkodowany powinien otrzymać odszkodowanie w kwocie odpowiadającej rozmiarom szkody powstałej w wyniku kolizji lub wypadku.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 992

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł